Gå direkt till sidans huvudmenyn Gå direkt till sidans innehåll

Nyhetsrummet

Välkommen! Här får du som journalist svar på frågor om If och försäkringar. Du hittar pressmeddelanden, bilder och video, samt ingångar till våra sociala kanaler. Kontakta oss gärna!

If ansluter sig till Science Based Targets initiative

10-28-2021, 05:00

Nordens största försäkringsbolag har förbundit sig till Science Based Targets-initiativet (SBTi). Tillsammans med en förväntad primär effekt i investeringar förväntar sig If att deras kommande ambitiösa klimatmål kan skapa en ökad effekt hos företagets cirka 3 000 partners inom bil- och bilverkstad och nästan 1 000 leverantörer inom byggsektorn.

VD Morten Thorsrud tror att If kan göra mer för klimatet. Därför höjer företaget nu sina ambitioner och väljer att gå med i det internationella Science Based Target-initiativet. (Foto: Kilian Munch)

För bara några veckor sedan meddelade If, som första nordiska försäkringsbolag, att man nu ställer hållbarhetskrav på företagskunderna och inkluderar en ESG-bedömning i den totala riskbedömningen av kundbolagen. Nu tar försäkringsbolaget ytterligare ett stort steg genom att ansluta sig till Science Based Targets-initiativet (SBTi) och åtar sig att uppfylla ambitiösa klimatmål i enlighet med vad den senaste klimatvetenskapen anser nödvändigt för att uppnå målen i Parisavtalet — att hålla den globala uppvärmningen långt under 2-grader, helst 1,5 °C.

– Vi vill att de framsteg vi kommer att göra på If ska få största möjliga effekt när det gäller att begränsa den globala temperaturhöjningen. Vi har analyserat potential och utmaningar noggrant, och vi anser att det mest ambitiösa sättet att säkerställa detta är att kombinera våra egna klimatmål med den senaste klimatforskningen, säger koncernchefen Morten Thorsrud.

Inom den närmaste framtiden kommer arbetet att påbörjas med att klargöra mål och framtida investeringar och fastställa milstolpar för att uppnå Ifs ambitioner. Målen måste sedan godkännas av initiativet, Science Based Targets initiative (SBTi). Målen ska omfatta minst fem år och högst 15 år från och med dagen för inlämnandet. Framstegen i förhållande till målen måste rapporteras på ett öppet och transparent sätt varje år.

Förstärkt effekt genom ökade krav

Sedan 2008 har If arbetat för att minska klimatutsläppen och har under perioden uppnått en minskning av koldioxidutsläppen från den egna verksamheten med 59 procent. Genom att åta sig att följa SBTi:s krav förväntar sig försäkringsbolaget resultat som går utöver egna initiativ och som kommer att kräva ökade krav på partners och leverantörer.

Med detta i åtanke säger koncernchef Morten Thorsrud att ansträngningarna måste intensifieras över hela leveranskedjan i If:

– Det är tydligt att vi måste öka kraven på våra leverantörer och partners för att nå framtida mål. Men detta beslut innehåller också en stark önskan att både behålla och attrahera leverantörer och partners som vill sätta och uppfylla sina egna klimatansträngningar, säger han.

Skadereparationer för miljarder

Det är inga småsummor vi talar om när det största försäkringsbolaget i Norden beräknar antalet skador. 2020 hanterade If skadereparationer och återuppbyggnad för mer än 15 miljarder kronor, uppdelat på mer än 526 000 fordonsrelaterade skador och nästan 450 000 skador relaterade till bostäder och fastigheter. Inom mobilitetssektorn har If mer än 3 000 partners i Norden, och cirka 950 leverantörer inom byggsektorn.

– Redan i dagsläget uppmuntrar vi våra partners att reparera och återanvända när det är möjligt. Förra året återanvände If mer än 3 400 ton metall och plast i stället för att använda nya reservdelar. Men vi tror att vi kan göra mer. Och vi anser att vi alla måste bidra och göra vår del för att uppfylla Parisavtalet. Därför höjer vi nu våra ambitioner och engagerar oss i SBTi-initiativet, säger Morten Thorsrud.

Enligt SBTi-riktlinjerna för finanssektorn ska finansiella företag inkludera investeringar i sina mål.

Ifs investeringsportfölj på cirka 120 miljarder kronor, varav nästan 5 miljarder kronor investeras i gröna obligationer, utgör en majoritet av Ifs totala växthusgasutsläpp. If kommer nu att sätta upp mål för att anpassa investeringsverksamheten till Parisavtalet. En första analys av investeringsportföljen visar att If har ett bra utgångsläge - mer än hälften av portföljen kan för närvarande kategoriseras som i linje med Parisavtalet. Nästa steg kommer att vara att genomföra en bottom-up-analys av alla investeringar, en översyn av investeringspolitiken och en analys av sektorer och företag, alla steg som leder till att konkreta mål för utsläppsminskning fastställs. Målen kommer att överlämnas till SBTi för officiell validering.

Siktar på att inspirera

Få nordiska skadeförsäkringsbolag har för närvarande åtagit sig att följa SBTi.

– Som Nordens ledande försäkringsbolag hoppas vi föregå med gott exempel och att andra kommer att följa efter, säger Morten Thorsrud.

SBTi är ett partnerskap mellan FN:s Global Compact, World Resources Institute (WRI), CDP och Världsnaturfonden (WWF), och målet är att driva på ambitiösa klimatåtgärder inom den privata sektorn genom att göra det möjligt för företag att sätta vetenskapligt baserade utsläppsmål. Mer än 1 000 företag i 60 länder och i nästan 50 sektorer har åtagit sig att minska sina utsläpp i den takt och i den omfattning som krävs enligt vetenskapsbaserade mål. If ägs av den finska finanskoncernen Sampo.

Presskontakter

Pressfrågor

För journalister 

press@if.se

08-410 023 03 

Jessica Balksjö Nannini

Presschef

jessica.balksjo.nannini@if.se

Följ oss i sociala medier