Gå direkt till sidans huvudmenyn Gå direkt till sidans innehåll

Nyhetsrummet

Välkommen! Här får du som journalist svar på frågor om If och försäkringar. Du hittar pressmeddelanden, bilder och video, samt ingångar till våra sociala kanaler. Kontakta oss gärna!

If: 3 av 10 litar inte på att få snabb hjälp av den offentliga sjukvården

02-22-2022, 06:00

Förtroendet för den svenska offentliga sjukvården är lågt. 29 procent litar inte på att de skulle få snabb hjälp om de skulle bli sjuka eller drabbas av en skada. Det kan förklara att 7 av 10 svenskar tror att privata försäkringar kommer att bli viktigare eller mycket viktigare i framtiden. Det visar en stor undersökning som Novus genomfört på uppdrag av försäkringsbolaget If.

31 procent av svenskarna tror att privata försäkringar, som till exempel vård- och olycksfallsförsäkringar, kommer att bli mer eller mindre viktiga i framtiden (se fler svar i undersökningen längst ner)

If har låtit Novus fråga 3 029 privatpersoner vad de tror om privata försäkringars roll i framtiden och om tilliten till den offentliga sjukvården.

Internationellt sett har Sverige ett omfattande trygghetssystem med socialt skydd, bland annat genom socialförsäkringen och en solidariskt finansierad hälso- och sjukvård. Det finns en bred uppslutning kring att det även i fortsättningen är att föredra en till stor del offentligt finansierad välfärd.

Samtidigt har ersättningsnivåer och villkoren för att berättigas till exempel offentlig sjukförsäkring försämrats över tid. Ett sämre ekonomiskt skydd kan äventyra människors möjlighet att betala olika hushållsutgifter. I undersökningen svarar många att det är viktigt med ett bra skydd om något händer och att man måste skydda sin familj. Många har kompletterat det skydd de har via det offentliga med privata försäkringar genom fackförbund, arbetsgivare eller privattecknad.

– Privata sjuk- och olycksfallsförsäkringar ger ett bra extra skydd vid inkomstbortfall i händelse av sjukdom eller skada. Försäkringarna fyller en viktig roll att ge en ekonomisk trygghet om olyckan skulle vara framme, säger Ifs hälsostrateg Kristina Ström Olsson.

Kritik mot effektivitet och tillgänglighet i den offentliga vården ökar efterfrågan på vårdförsäkring

Dessutom brottas hälso- och sjukvården med bristande effektivitet och långa väntetider till specialistvård, behandlingar och operationer. Att inte få vård i tid riskerar att försämra hälsotillståndet och att förlänga eventuell rehabilitering. Privat sjukvårdsförsäkring ger vid medicinskt behov snabb tillgång till specialistvård.

Syftet med försäkringen är att genom tidiga hälsofrämjande och vårdande insatser minska risken för längre sjukskrivning och att främja arbetsförmågan. På så sätt kompletterar privata sjukvårdsförsäkringar det offentliga skyddet. Många har redan accepterat detta som ett faktum, och ännu fler bedömer att privata försäkringar kommer att behövas i högre utsträckning i framtiden. Det visar undersökningen som Novus genomfört.

– Så länge det finns utmaningar som ineffektivitet och bristande tillgänglighet i den offentliga vården behövs andra fungerande lösningar som kan täcka upp för att vi tillsammans ska klara framtidens hälso- och sjukvård, menar Kristina Ström Olsson.

Ifs råd till dig som vill främja din finansiella hälsa:

  • Se över din privatekonomi genom att ställa utgifter mot inkomster och se till att ha en buffert för oförutsedda utgifter.
  • Se över ditt och familjens personförsäkringsskydd såsom sjuk- och olycksfallsförsäkring, barnförsäkring och livförsäkring samt sjukvårdsförsäkring som ger dig snabb vård vid medicinskt behov. Undersök om försäkringarna tillhandahålls genom din arbetsgivare.Om du inte redan tecknat sjuk- och olycksfallsförsäkring och livförsäkring, gå in och läs hur försäkringarna hjälper till att trygga familjens ekonomi om olyckan skulle vara framme.
  • Ta hand om din hälsa. Med goda levnadsvanor inklusive mental återhämtning minskar risken för ohälsa och olycksfall och därmed minskar risken för längre tids sjukskrivning.

FRÅGA: Tror du att privata försäkringar (som t.ex. vård- och olycksfallsförsäkringar) kommer att bli mer eller mindre viktiga i framtiden?

Betydligt viktigare 31 %
Något viktigare 35 %
Samma som idag 20 %
Något mindre viktiga 2 %
Betydligt mindre viktiga 1 %
Vet ej 12 %

FRÅGA: Litar du på att du snabbt kommer att få hjälp i den offentliga sjukvården om du blir sjuk eller råkar ut för en skada?

Ja 63 %
Nej 29 %
Vet ej 8 %

 

Om undersökningen

Undersökningen genomfördes den 10–14 september 2021 via webbintervjuer i Novus slumpmässigt rekryterade Sverigepanel som ger representativa resultat och besvarades av 3 029 personer 18–79 år.

Presskontakter

Pressfrågor

För journalister 

press@if.se

08-410 023 03 

Jessica Balksjö Nannini

Presschef

jessica.balksjo.nannini@if.se

Följ oss i sociala medier