Gå direkt till sidans huvudmenyn Gå direkt till sidans innehåll

Nyhetsrummet

Välkommen! Här får du som journalist svar på frågor om If och försäkringar. Du hittar pressmeddelanden, bilder och video, samt ingångar till våra sociala kanaler. Kontakta oss gärna!

Hybridkontoret – så skapar ni en hälsosam arbetsplats

09-21-2021, 05:00

Coronapandemin har inneburit många utmaningar. För de som tvingats jobba hemifrån har erfarenheterna varit delade. Men hybridkontoret kan bli nyckeln till en hälsosam arbetsplats.

Försäkringsbolaget If har undersökt hur pandemin påverkat svenskarna och det visar sig att 4 av 10 upplever att deras hälsa påverkats negativt under pandemin. När många ska återgå till kontoret framöver, om inte helt så i alla fall delvis, finns en del att tänka på för att det ska fungera smidigt.

Tillbaka till kontoret blir snarare en förändring än en återgång 

– Det finns flera utmaningar att hantera, säger Kristina Ström Olsson, nordisk hälsostrateg på försäkringsbolaget If. En är hur man som ledare trots avståndet kan vara närvarande och snabbt hjälpa de medarbetare som behöver det. En annan hur man kan se till att återgången till kontoret blir något positivt och inte upplevs som ett tvång till ännu en oönskad förändring. 

Människor har olika behov för att må bra och prestera väl. Ett och ett halvt år med arbete hemifrån är en lång tid och återgången till kontoret kommer sannolikt att upplevas olika.

– Det kan vara av stort värde att vara flexibel i den mån det är möjligt och se till individens behov när återgången planeras, allt för att inte förvärra en redan pressad situation, säger Kristina Ström Olsson.  

En indikation på att människor berörs av detta är det som hände våren 2021 när flera internationella storföretag annonserade att alla skulle tillbaka till kontoret igen efter sommarsemestern. Det blev öppet ramaskri och medarbetare hotade att säga upp sig. Många upplever fördelar med distansarbete och vill gärna fortsätta att ha den möjligheten. 

– Att vara lyhörd och ta medarbetarna på allvar i denna förändring oavsett vilka möjligheter som finns att tillgå är ett sätt att visa omtanke och det lönar sig oftast.

Som ledare behöver man bemöta de som är frustrerade eller oroliga inför en eventuell återgång. Att där det är möjligt successivt övergå till en arbetsvardag där medarbetare är på kontoret vissa dagar och arbetar hemifrån andra – hybridkontoret – kan bli ett sätt att skapa en långsiktigt hållbar arbetsvardag. Hybridarbete erbjuder en mjuk övergång mellan det gamla och nya ”normala”. Lärdomar och insikter som dragits under pandemin kan med förändringen till hybridkontor bli ett riktigt bra arbetssätt hos många företag.

 Är du ledare? – så kan du underlätta återgången till kontoret

  • Var tydlig: vid arbete delvis hemifrån och delvis på kontoret är det viktigt att medarbetarna vet vad som förväntas av dem. Situationen kan annars bli en grogrund för stress. 
  • Se till att inkludera alla medarbetare i dialogen under hybridmöten även när en del deltar på plats och andra hemifrån. Se till att alla får en möjlighet att synas och höras.
  • Prioritera regelbundna medarbetarsamtal. Lägg en flexibel plan tillsammans för arbetssätt, förväntningar och arbetstider. Vad får respektive medarbetare att må bra och utvecklas?  
  • En medarbetarundersökning kan vara ett bra sätt att kartlägga hur medarbetarna mår och hur behoven ser ut när det gäller hybridkontoret samt fysisk och psykisk hälsa.  
  • Säkerställ ett bra försäkringsskydd och arbetsmiljö för företaget och de anställda. Som arbetsgivare har man ett långtgående ansvar oavsett var arbetsplatsen är förlagd. 

Om undersökningen

Undersökningen genomfördes av analysinstitutet Syno i Sverige under februari 2021. 1509 personer i åldern 18-80 år intervjuades. 

Presskontakter

Pressfrågor

För journalister 

press@if.se

08-410 023 03 

Jessica Balksjö Nannini

Presschef

jessica.balksjo.nannini@if.se

Följ oss i sociala medier