Gå direkt till sidans huvudmenyn Gå direkt till sidans innehåll

Nyhetsrummet

Välkommen! Här får du som journalist svar på frågor om If och försäkringar. Du hittar pressmeddelanden, bilder och video, samt ingångar till våra sociala kanaler. Kontakta oss gärna!

Fler kvinnor än män upplever ojämlik relation till ekonomin i parförhållanden

03-08-2021, 06:00

Siffror från försäkringsbolaget If visar att det är män som ofta tar initiativ när det gäller privatekonomi i hushållet. Ansvaret för det som rör ekonomi, finanser och försäkringar skulle kunna fördelas jämnare, anser Ifs expert.

De flesta par anser att de har en ekonomiskt jämställd relation. Men i heterosexuella relationer är det oftast mannen som tar huvudansvaret för ekonomin, visar Ifs undersökning.

I undersökningen uppger 49 procent av männen att de ansvarar för bank, lån och räkningar i hushållet. Motsvarande siffra bland kvinnorna är endast 25 procent. 

När det gäller försäkringar är glappet ungefär lika stort: Mer än varannan man (53 procent) svarar att de har hand om hushållets försäkringar. Bland kvinnorna är andelen omkring hälften – 27 procent.

– Ansvar för ekonomin kan fördelas bättre i hushållen, visar svaren i undersökningen. Att bli medveten om att det är ojämlik relation till ekonomin i ett förhållande kan vara en bra början för att kunna förbättra situationen, säger Jenny Rudslätt, försäkringsexpert på If.

Mer än var sjätte upplever ojämn ekonomisk balans i relationen

Något fler män än kvinnor svarar att förhållandet är jämlikt i hanteringen av ekonomin.

18 procent av kvinnorna och 15 procent av männen tycker inte att de har ett jämlikt förhållande i hänsyn till hur ansvar fördelas kring frågor rörande hushållets ekonomi, finanser och försäkringar.

– Det är viktigt att ha god inblick i den egna ekonomin. Dålig koll kan skapa känsla av otrygghet. Det vore sunt med en bättre balans i vissa förhållanden, säger Jenny Rudslätt.

Viktigt med aktiv relation till sina försäkringar

Hon tror att skillnaderna kan utjämnas om man inkluderar varandra.

– Många anger att partnern har större ansvar för ekonomin för att den är mer kunnig. Men det är viktigt att båda är delaktiga, öppna med varandra och tar ansvar, säger Rudslätt.

– På If är vi mycket måna om att alla försäkringskunder ska vara ordentligt försäkrade – om det oväntade skulle ske. Det är viktigt att båda parter i hushållet har en aktiv relation till sina försäkringar. Både vad gäller hushållets eller familjens försäkringsbehov, men också när det gäller vilka försäkringar du själv faktiskt har. Det är därför vi på If uppmuntrar de som lever tillsammans att engagera varandra när man går igenom hushållets försäkring, fortsätter hon.

– Undersökningen visar att vi bör fortsätta att uppmuntra människor att dela detta viktiga ansvar. Det är något som vi ständigt gör våra försäkringsrådgivare medvetna om, så att de aktivt kan påminna kunderna om att involvera fler i familjen eller i hushållet. Varje par får hitta sin lösning och det som passar bäst för dem. Men balans är bra för förhållandet – inte minst om det skulle krisa eller sker något oväntat. Det kan spara onödiga kostnader också, avslutar Rudslätt.

 

Övrig information:

32 procent av kvinnorna och 11 procent av männen svarar att de själva är den som ansvarar för andra saker i familjen, till exempel läkarmöten, klädköp och födelsedagspresenter. 

 

Ifs tips för en mer jämställd relation till ekonomin:

  • Se över inkomster och utgifter, sparande
  • Prata regelbundet med varandra om ekonomin
  • Se till att båda tar och delar ansvar
  • Använd digitala hjälpmedel för att få god överblick
  • Båda bör ha inblick i det som rör bank, lån, försäkringar, räkningar.

 

 

 

Frågor och svar i undersökningen:

 

 

Vem ansvarar för bank, lån och räkningar i hushållet?

 

Svar – kvinna som lever tillsammans med en man:

Jag  25%

Min partner  10%

Vi delar ganska lika om detta 65%

Svar – man som lever tillsammans med en kvinna:

Jag  49%

Min partner  4%

Vi delar ganska lika om detta 47%

 

Vem ansvarar för hushållets försäkringar?

 

Svar – kvinna som lever tillsammans med en man:

Jag  27%

Min partner  16%

Vi delar ganska lika om detta 57%

Svar – man som lever tillsammans med en kvinna:

Jag  53%

Min partner  7%

Vi delar ganska lika om detta 41%

 

Vem ansvarar för andra saker i familjen, till exempel läkarmöten, födelsedagspresenter, bilreparationer, klädköp etc.?

 

Svar – kvinna som lever tillsammans med en man:

Jag  32%

Min partner  1%

Vi delar ganska lika om detta 67%

Svar – man som lever tillsammans med en kvinna:

Jag  11%

Min partner  9%

Vi delar ganska lika om detta 80%

 

Varför är du ansvarig för hushållets försäkring? Ange lämpliga alternativ.

 

Svar – kvinna som lever tillsammans med en man:

Jag har relevant utbildning eller arbetserfarenhet (t.ex. inom ekonomi)  19%

Jag gillar att hantera försäkringen 22%

Jag är familjens "fixare"  46%

Min partner gillar inte att engagera sig i detta  19%

Min partner saknar en översikt över området  19%

Min partner tycker att försäkring är tråkig  8%

Båda är överens om att det bara är nödvändigt för en av oss att spendera tid på detta 24%

Annat  7%

Jag vet inte 1%

Svar – man som lever tillsammans med en kvinna:

Jag har relevant utbildning eller arbetserfarenhet (t.ex. inom ekonomi)  16%

Jag gillar att hantera försäkringen 23%

Jag är familjens "fixare"  32%

Min partner gillar inte att engagera sig i detta  31%

Min partner saknar en översikt över området  20%

Min partner tycker att försäkring är tråkig  22%

Båda är överens om att det bara är nödvändigt för en av oss att spendera tid på detta 29%

Annat  2%

Jag vet inte 2%

 

Varför är din partner ansvarig för försäkringen i hushållet? Ange lämpliga alternativ.

 

Svar – kvinna som lever tillsammans med en man:

Min partner har relevant utbildning eller arbetserfarenhet (t.ex. inom ekonomi)  13%

Min partner gillar att hantera försäkringen  29%

Min partner är familjens "fixare"  20%

Jag gillar inte att engagera mig i detta  15%

Jag saknar en översikt över området  13%

Jag tycker att försäkring är tråkigt  6%

Båda är överens om att det bara är nödvändigt för en av oss att spendera tid på detta  27%

Annat  15%

Jag vet inte  4%

Svar – man som lever tillsammans med en kvinna:

Min partner har relevant utbildning eller arbetserfarenhet (t.ex. inom ekonomi)  8%

Min partner gillar att hantera försäkringen  21%

Min partner är familjens "fixare"  25%

Jag gillar inte att engagera mig i detta  4%

Jag saknar en översikt över området  4%

Jag tycker att försäkring är tråkigt  4%

Båda är överens om att det bara är nödvändigt för en av oss att spendera tid på detta  8%

Annat  29%

Jag vet inte  17%

 

Varför delar du och din partner ansvaret för hushållsförsäkringen? Ange lämpliga alternativ.

 

Svar – kvinna som lever tillsammans med en man:

Båda är lika intresserade av ämnet  22%

Det är ett aktivt val att båda är lika välinformerade  49%

Vi har inte gemensam ekonomi så därför delar vi försäkringen mellan oss  18%

Det uppfattas som säkrare att båda har kontroll över detta  37%

Ingen av oss känner för det, så vi gör ungefär lika mycket varje 11%

Annat 1%

Vet inte 3%

Svar – man som lever tillsammans med en kvinna:

Båda är lika intresserade av ämnet  20%

Det är ett aktivt val att båda är lika välinformerade  47%

Vi har inte gemensam ekonomi så därför delar vi försäkringen mellan oss  13%

Det uppfattas som säkrare att båda har kontroll över detta  39%

Ingen av oss känner för det, så vi gör ungefär lika mycket varje 16%

Annat 1%

Vet inte 5%

 

Tycker du att din partner och du har ett jämlikt förhållande i hänsyn till hur ansvar fördelas kring frågor rörande hushållets ekonomi, finanser och försäkringar?

 

 Svar – kvinna som lever tillsammans med en man:

Ja  76%

Nej  18%

Vet ej  6%

Svar – man som lever tillsammans med en kvinna:

Ja  80%

Nej  15%

Vet ej  5%

 

 

 

Om undersökningen

Panelundersökningen genomfördes av Syno International och besvarades av 1509 respondenter från ett flertal onlinepaneler mars 2021. Respondenterna som ingick i undersökningen hade en jämn fördelning mellan kön, ålder och geografisk hemort. Syno International har 55 anställda på 12 kontor världen över som samlar in och hanterar data kring konsumenter för ledande företag och organisationer.

Presskontakter

Pressfrågor

För journalister 

press@if.se

08-410 023 03 

Jessica Balksjö Nannini

Presschef

jessica.balksjo.nannini@if.se

Följ oss i sociala medier