Gå direkt till sidans huvudmenyn Gå direkt till sidans innehåll

Nyhetsrummet

Välkommen! Här får du som journalist svar på frågor om If och försäkringar. Du hittar pressmeddelanden, bilder och video, samt ingångar till våra sociala kanaler. Kontakta oss gärna!

Färre fotgängare och cyklister dör i trafiken

08-19-2021, 05:00

Antalet dödsolyckor med fotgängare och cyklister i kollision med motorfordon har minskat med över en tredjedel under de senaste tio åren i Sverige. Det visar försäkringsbolaget Ifs analys av statistik från trafikdatabasen Strada.

Inför skolstarten är det många barn som ska ut i trafiken. Att ta sig dit till fots eller på cykeln gynnar både hälsa och miljö, men sätter också extra ljus på frågor om trafiksäkerhet.

Dödsolyckor har minskat rejält under det senaste årtiondet. I början av 2010-talet dog i snitt drygt 60 fotgängare och cyklister i kollision med motorfordon varje år. Mot slutet av årtiondet var motsvarande siffra under 40, en minskning med över en tredjedel. Störst minskning har skett bland fotgängare.

 

Även andelen svåra olyckor minskar. Under 2020 rapporterades totalt 3 319 olyckor med cyklister eller fotgängare, i alla åldrar, i möte med motorfordon. Av dessa ledde 710, eller drygt en av fem, till måttliga, allvarliga eller dödande skador. I början av 10-talet var närmare en av fyra olyckor så svåra. (Se bilaga.)

 

– Positiva faktorer som påverkar trafiksäkerheten är de åtgärder som sker successivt sedan drygt tio år för att få ner hastigheten i tätbebyggda områden, dels med hastighetsbegränsningar till 30-40 kilometer i timmen, dels med andra hastighetssäkrande åtgärder. Dessutom separeras oskyddade trafikanter i högre grad från motortrafiken, och fler bilar har teknik som autobroms och detektion av fotgängare och cyklister, säger Irene Isaksson Hellman, trafiksäkerhetsforskare på If.

 

Siffrorna bygger på uppgifter som rapporteras in från polis och sjukhus till databasen Strada.

 

Ovanligt med olyckor med barn

 

Det är till allra största del vuxna som skadas i cykel- och fotgängarolyckor med motorfordon. Barn var inblandade i en av fem olyckor som rapporterats in till Strada under de senaste fem åren, i de flesta fallen med lindriga skador.

 

– Det är först i tonåren olyckor i möte med motorfordon ökar, då det blir vanligare att man tar sig ut i trafiken på egen hand, säger Irene Isaksson Hellman.

Singelolyckor på cykel, som inte är medräknade i denna statistik, är däremot mycket vanligt ned i lägre åldrar, dels när man är liten och ovan att cykla men främst bland de växande barnen som leker och trixar, tillägger Irene Isaksson Hellman.

Ibland sker ändå svåra olyckor med barn och motorfordon. Under senaste femårsperioden har 492 olyckor rapporterats in där ett barn under 18 år skadats måttligt, allvarligt eller avlidit. Cykelolyckorna visar här inte på samma minskning som för de gående.

– Även om antalet olyckor med svåra följder minskar, är det viktigt att inte ignorera farorna och vara uppmärksam och försiktig i trafiken. Det gäller särskilt unga trafikanter som inte har så stor vana att röra sig i trafiken. Att gå eller cykla till skolan främjar barns hälsa och välmående. Det är viktigt att lära barnen agera med förstånd i trafiken och hjälpa dem att finna en trafiksäker väg, säger Irene Isaksson Hellman.

 

Hastigheten betydande för svåra olyckor

 

Generellt är det längs vägsträckor och vid korsningar de riktigt allvarliga olyckorna sker.

 

– De flesta olyckor sker i tätbebyggda områden där många oskyddade trafikanter rör sig och hastighetsbegränsningen är relativt låg. Då hastighet är en av de avgörande faktorerna för hur allvarlig konsekvensen blir är dock olyckor som sker på sträckor med högre hastighet oftast de absolut farligaste, säger Irene Isaksson Hellman.

 

Län

Totala olyckor 2016-2020

...varav barn

Svåra olyckor 2016-2020

...varav barn

Blekinge

242

70

49

6

Dalarna

361

83

106

18

Gotland

102

25

24

4

Gävleborg

251

59

52

9

Halland

564

126

130

10

Jämtland

159

31

42

5

Jönköping

491

133

99

16

Kalmar

418

102

83

10

Kronoberg

361

80

67

7

Norrbotten

245

61

57

11

Skåne

4 019

708

885

108

Södermanland

574

126

92

20

Stockholm

4 154

602

795

89

Uppsala

631

100

169

23

Värmland

319

69

91

9

Västerbotten

386

66

110

13

Västernorrland

305

68

69

12

Västmanland

558

121

121

18

Västra Götaland

2 363

428

577

73

Örebro

419

79

97

12

Östergötland

831

144

173

19

 

Tips från If för säkrare skolväg:

 

  • Var ett bra föredöme, gör själv som du vill att barnen ska göra:
  • Använd alltid hjälm när du cyklar
  • Se till att ha reflexer och lampor redan nu, mörkret kommer snabbt, att se och synas är bland det viktigaste vi kan lära våra barn
  • Var tydlig i trafiken, ge signal när du ska svänga, se dig om och ta inte för givet att bilisterna och andra trafikanter sett dig även om du sett dem. Var uppmärksam på trafiken, gå eller cykla inte rakt ut 
  • Starta terminen med att cykla eller gå tillsammans med barnen till skolan för att visa en bra väg
  • Turas om med andra föräldrar att följa barnen till skolan 
  • Undvik motortrafik där det går, använd gång- och cykelbanor
  • Om man måste korsa en väg med motortrafik gör det där det hastighet och passager är anpassade och trafiksäkrade
  • För barn som åker kollektivt, lär dem att inte springa ut framför eller bakom en buss utan att se sig om ordentligt
  • Att gå eller cykla till skolan främjar hälsa och välmående, lär barnen att agera med förstånd i trafiken och hjälp dem att finna en trafiksäker väg

 

Metod

 

Datan kommer från trafikdatabasen Strada och bygger på uppgifter som rapporterats in från polis och sjukhus.

 

Den visar antalet oskyddade trafikanter, det vill säga fotgängare och cyklister, som skadas i möte med ett motorfordon. Siffrorna för hela landet finns nedbrutna per år och skadegrad. Dödsolyckorna som också utgör officiell statistik redovisas per år på nationell nivå. Siffrorna för varje enskild kommun finns bara grupperade över en femårsperiod. Skadegraden har grupperats, till “lindrigt skadad” eller “måttligt skadad-dödsfall”. I texten refererar vi till olyckor med måttliga till dödliga skador som "svåra olyckor".

 

Då inrapportering till Strada sjukhus varierar över tid och plats, och blev rikstäckande 2016, redovisas endast aggregerad data över åren 2016-2020 per kommun. Tendensen är att lindriga skador rapporteras i lägre grad, så här finns troligen ett större mörkertal, medan de mer allvarliga olyckorna är mer kompletta.

 

När vi jämför antalet dödsfall i början av 2010-talet med slutet handlar det om medelvärden för 2011-2013 och 2018-2020, för att jämna ut variationer av enskilda år.

 

 

Presskontakter

Pressfrågor

För journalister 

press@if.se

08-410 023 03 

Jessica Balksjö Nannini

Presschef

jessica.balksjo.nannini@if.se

Följ oss i sociala medier