Gå direkt till sidans huvudmenyn Gå direkt till sidans innehåll

Nyhetsrummet

Välkommen! Här får du som journalist svar på frågor om If och försäkringar. Du hittar pressmeddelanden, bilder och video, samt ingångar till våra sociala kanaler. Kontakta oss gärna!

Bilbrotten ökar: Sverige unikt utsatt för internationella stöldligor

06-22-2021, 05:00

Förra året ökade antalet katalysatorstölder från svenska bilar med 4 300 procent. Ökningen har fortsatt rakt upp under 2021. Sverige är unikt utsatt för den internationella organiserade brottsligheten. Det visar försäkringsbolaget Ifs bilbrottsbarometer som publiceras i dag. If presenterar fem konkreta krav för att vända utvecklingen.

Bil- och bildelsstölder är ett stort problem. De flesta känner säkert någon som blivit bestulen på sin bil eller delar av den. Många drabbas gång på gång.

If har tagit initiativ till en årlig rapport om den svenska bilbrottsligheten: statistik, trender, och framför allt konkreta policyförslag för vad som behövs för att börja vända utvecklingen. Den första rapporten lanseras i dag.

– Alla är medvetna om problemet med bilstölderna. Det finns också brett stöd i riksdagen för ökade insatser. En majoritet i riksdagen skickade i höstas ett tillkännagivande till regeringen om att förstärka tullens möjlighet att bekämpa brott. Regeringen svarade med att skruva en smula på tullens befogenheter. Vi uppskattar insikten om problemet. Men lösningen är otillräcklig, då inga nya resurser sätts till för utförselkontroller, säger Ann Hassel Tano, utredningschef på If.

Överlag har antalet bil- och bildelsstölder minskat. 2020 såg dock den första uppgången i antalet anmälda brott på tio år. På vissa områden är utvecklingen mycket oroande. Antalet katalysatorstölder ökade under förra året med 4 300 procent och kurvan har fortsatt spikrakt uppåt under 2021.

– Att stjäla katalysator, ratt eller strålkastare ur svenska bilar är praktiskt taget riskfritt. Bara 0,7 procent av bildelsstölderna leder till åtal, strafföreläggande eller åtalsunderlåtelse, säger Ann Hassel Tano.

Bil- och bildelsstölderna är en del av den organiserade brottsligheten. Brottssyndikat med tillgång till teknisk utrustning som kan störa ut radiostyrda lås och sätta stöldskyddssystem ur funktion har etablerat en mer eller mindre permanent närvaro i landet. Polisens nationella operativa avdelning (NOA) uppskattar att 90 procent av bil- och bildelsstölderna utförs av internationell organiserad brottslighet.

– Den här utvecklingen är inte acceptabel. I vårt grannland Norge har lagstiftningen en ”maffiaparagraf”, i syfte att komma åt organiserad brottslighet. Brott som kan knytas till organiserad brottslighet ska automatiskt bestraffas dubbelt. Antalet bilstölder i Sverige är 10 gånger högre än i Norge. Det är ingen slump, säger Ann Hassel Tano.

If föreslår en rad konkreta åtgärder för att Sverige ska börja komma tillrätta med bilbrottsligheten. De viktigaste är:

1. Höj bilbrottens prioritet. Bakom en överväldigande majoritet av bilstölder och bildelsstölder finns en allvarlig organiserad brottslighet.

2. Tullen behöver ges möjligheter att granska gods som lämnar Sverige och kunna hålla kvar såväl misstänkt stöldgods som misstänkta förövare. Vi vill samtidigt se att Polisen får utökade resurser för att hantera kontroller vid utresor och ges möjlighet att göra stickprovskontroller. Ställ krav på gemensamma insatser och mål, och mät resultatet.

3. Skärpta straff och ökade insatser mot störsändare. Störsändare är redan olagliga och utgör allvarliga säkerhetshot mot hamnar och skyddsobjekt. Det är utrustning som uteslutande används för att begå brott.

4. Gör det enklare att påvisa organiserad brottslighet. Utökad myndighetssamordning har visat sig effektiv både mot inhemsk gängkriminalitet samt mot båtmotorstölder. Hela rättskedjan bör stärkas för att påvisa effekt mot organiserad brottslighet.

5. Skapa en permanent nationell bilbrottsgrupp hos Polisen. En specialiserad grupp inom myndigheten leder till ett mer effektivt spanings- och undersökningsarbete.

– Stöldligorna har valt Sverige för att risken att åka fast är låg och konsekvenserna milda. Genom att förändra riskkalkylen kan vi minska Sveriges attraktionskraft för den organiserade brottsligheten, säger Ann Hassel Tano.

If försäkrar mer än var fjärde bil i Sverige.

Rapporten i sin helhet bifogas som pdf. Den finns även att läsa på Ifs sida om vardagstrygghet där vi sammanställer statistik, trender, åtgärdsförslag och tips för hur man kan förebygga brott och minska risken att drabbas.

Presskontakter

Pressfrågor

För journalister 

press@if.se

08-410 023 03 

Jessica Balksjö Nannini

Presschef

jessica.balksjo.nannini@if.se

Följ oss i sociala medier