Gå direkt till sidans huvudmenyn Gå direkt till sidans innehåll

Nyhetsrummet

Välkommen! Här får du som journalist svar på frågor om If och försäkringar. Du hittar pressmeddelanden, bilder och video, samt ingångar till våra sociala kanaler. Kontakta oss gärna!

Allt fler företag skaffar cyberförsäkring - men beredskapen fortsatt låg

01-17-2024, 06:00

Försäkringsbolaget Ifs årliga undersökning bland mindre företag visar att beredskapen är fortsatt låg inför ett cyberangrepp. En positiv trend är att andelen företagare som har backup på sina datorer har ökat sedan 2022, från 43 procent till 48 procent. Det blir också allt vanligare att företag skaffar en cyberförsäkring.

Det är en fortsatt stark efterfrågan på cyberförsäkringar bland företag. Försäkringsbolaget If märker av det ökade intresset.

Endast en av fem småföretagare vet hur de ska agera i händelse av ett dataintrång eller IT-bedrägeri. En fjärdedel svarar att de inte har kompetens att upptäcka ett intrång och bara 19 procent vet hur de ska agera om de blir drabbade. Det visar Ifs årliga undersökning av småföretagare, som utförs av Novus.

– Det är oroande att så många företag fortfarande saknar en krisberedskap för IT-incidenter. Kunskapen kring hur man ska agera vid en hackerattack eller ett cyberbrott är väldigt låg. Det behövs ett rejält ökat fokus på denna fråga, säger Henrik Jönsson, ansvarig för cyberförsäkringar på If.

32 procent av de tillfrågade svarar att de har en försäkring som täcker IT-bedrägeri och dataintrång, jämfört med 26 procent 2022. Det är vanligare att de som har en cyberförsäkring känner sig trygga om något skulle inträffa jämfört med de som inte har en försäkring.

– Vi ser en kontinuerlig ökning av företag som skaffar en cyberförsäkring, vilket är bra. Risken för att drabbas sträcker sig över alla branscher och oavsett företagets storlek. Det är även tydligt i undersökningen att de flesta inte vet hur de ska agera om man blir utsatt, och då är det ännu viktigare att kunna få hjälp från sin försäkring, säger Henrik Jönsson, på If.

Branschföreningen Svensk Försäkring bekräftar att de också ser en fortsatt stark efterfrågan på cyberförsäkringar.

5 säkra tips för att öka IT-säkerheten

1. Installera ett antivirusprogram

Se till att de uppdateras regelbundet och automatiskt.

2. Installera en brandvägg

Brandväggen fungerar som ett filter mellan internet och datorn. Den undersöker, godkänner eller blockerar uppgifter och förhindrar intrångsförsök som kan utnyttja sårbarheter i applikationer. Se till att brandväggen alltid är påslagen och uppdaterad, samt att den är korrekt inställd för ditt företags behov.

3. Sätt tydliga gränser för användare

Många IT-avdelningar har en bristfällig identitetsstyrning och hantering. Vem ska ha tillgång till vilka system? Hur avbryter man bäst ett samarbete med en extern partner som tidigare haft ett användarkonto? Och vilka rutiner finns när en medarbetare lämnar företaget?

4. Ta bort tjänster som inte används

Radera tjänster och program som inte används aktivt. Många företag använder tjänster som inte är nödvändiga i verksamheten. Onödiga tjänster bör vara avstängda.

5. Skapa riktlinjer för anställda

Den kanske viktigaste punkten inom IT-säkerhet är den mänskliga faktorn. En otillräcklig kultur eller utbildning kring informationssäkerhet är de största hoten mot ett datasystem. Det är meningslöst att ha en effektiv brandvägg om de anställda ger ut sitt lösenord till datorn eller aldrig låser sin mobil med en kod.  Alla anställda behöver kunskap och medvetenhet om hur de ska agera för att förhindra en virusattack eller att känslig information hamnar i orätta händer.

Källa:If

Läs mer: Här är 5 tips för högre IT-säkerhet hos företag | If

 

 

Fler resultat från undersökningen:

  • Åtta av tio (82%) småföretagare anser sig förberedda om det uppstår oväntade ekonomiska utmaningar 2024. Drygt en av tio (15%) uppger att de känner sig oroliga över att inte klara oväntade ekonomiska utmaningar.
  • Drygt var tredje småföretagare (35%) menar att verksamheten under 2023 drabbats av ökade kostnader som påverkade verksamheten negativt.  
  • 13% av egenföretagarna är idag oförsäkrade. Lika stor andel (13%) menar att de omfattas av hemförsäkringen, vilket oftast inte stämmer. 
  • Den vanligaste försäkringen bland småföretagare är för inbrott/stöld, här är majoriteten (56%) försäkrade.

Om undersökningen:

Totalt har 1052 företagare deltagit i undersökningen som genomförts av Novus på uppdrag av If, mellan 7 och 20  november 2023.

Presskontakter

Pressfrågor

För journalister 

press@if.se

08-410 023 03 

Jessica Balksjö Nannini

Presschef

jessica.balksjo.nannini@if.se

Följ oss i sociala medier