Gå direkt till sidans huvudmenyn Gå direkt till sidans innehåll

Nyhetsrummet

Välkommen! Här får du som journalist svar på frågor om If och försäkringar. Du hittar pressmeddelanden, bilder och video, samt ingångar till våra sociala kanaler. Kontakta oss gärna!

4 av 10 svenskar villiga att hyra ut bostaden – störst intresse bland unga och män

03-18-2021, 06:00

Enligt en ny undersökning från försäkringsbolaget If kan 4 av 10 svenskar tänka sig att hyra ut en del av bostaden under begränsade perioder. Även uthyrning av sommarstugor är populärt. Män är mer positiva till att hyra ut bostaden än kvinnor. Likaså är unga i åldern 23-35 mer villiga till att hyra ut än äldre personer.

Det råder bostadsbrist i landet, och privatuthyrning kan vara en del av lösningen. Enligt en ny undersökning från försäkringsbolaget If kan uppemot 4 av 10 (38 procent) svenskar tänka sig att hyra ut en del av bostaden.

I en tidigare undersökning av If från 2016 svarade 31 procent att de kunde tänka sig att hyra ut bostaden eller sommarstugan. Så trenden är tydligt uppåtgående.

Äldre och kvinnor mest skeptiska till uthyrning

Inställningen till att hyra ut sitt hem skiljer sig markant åt mellan olika åldersklasser och mellan könen. Det är betydligt färre kvinnor än män som kan tänka sig att hyra ut.

Unga personer samt män är mest benägna att hyra ut sin bostad. Nästan varannan person (46 procent) i åldern 23-35 kan tänka sig att göra det. Ungefär lika vanligt är det bland männen – här kan hela 42 procent tänka sig att hyra ut. Bland kvinnor är motsvarande siffra 34 procent.

Äldre tillhör den grupp som är mest tveksam inför att upplåta sitt hem för någon man inte känner. Endast var fjärde (26 procent) i åldern 56-80 år kan tänka sig att göra det.

2 av 3 positiva till att hyra ut stugan

I undersökningen svarar 63 procent av de som har fritidshus att de kan tänka sig att hyra ut sommarstugan under begränsade perioder.

Att hyra ut fritidshuset behöver inte bara vara en bra affär i ekonomiskt och hållbarhetsmässigt hänseende – det kan även finnas fördelar ur skadeförebyggande synvinkel.

Svenskarnas fritidshus drabbas av många vattenskador, bränder och inbrott varje år. Omkring hälften av alla fritidshusskador inträffar mellan oktober och april när många stugor står tomma, och omfattningen på skadorna hade förmodligen varit mindre om fritidshusen setts efter mer regelbundet.

Exempelvis visar en tidigare undersökning av If att ungefär en av sju fritidshusägare (14 procent) aldrig ser till sitt fritidshus under vintermånaderna.

Så gäller försäkringen vid uthyrning

Att hyra ut sin lägenhet, villa eller sommarstuga, innebär extra pengar i plånboken – men också en risk. Stölder eller förstörd egendom i samband med en uthyrning täcks inte av den vanliga hemförsäkringen.

– När man hyr ut i andra hand så dyker det upp frågor om hemförsäkringen. Försäkringen gäller som vanligt om det skulle uppstå en vattenskada eller börja brinna. Men den täcker inte stölder eller förstörd egendom under en uthyrning, säger Jenny Rudslätt, skadechef på If.

Hon förklarar vidare:

– Hemförsäkringen gäller om någon obehörig tar sig in i bostaden, men eftersom personen som du hyr ut till har din tillåtelse att vara där gäller inte en vanlig hemförsäkring om denne förstör eller stjäl något. Därför är det en bra idé att plocka bort och låsa in värdefulla saker i ett särskilt rum eller utrymme dit hyresgästen inte har tillträde.

Även om den som bor inneboende inte äger bostaden bör den ha en egen hemförsäkring, både för att skydda sina egna ägodelar och för att kunna dra nytta av reseskydd och annat som ingår. I hemförsäkringen ingår också ett ansvarsskydd om hyresgästen orsakar en skada.

– Vi rekommenderar att den som tänker hyra ut kontaktar sitt försäkringsbolag i förväg och säkerställer att man har rätt skydd, säger Jenny Rudslätt.

Extra uthyrningsförsäkring

Som uthyrare kan det vara bra att teckna ett extra skydd. För tre år sedan lanserade If en egen uthyrningsförsäkring för den som har hemförsäkring hos If och vill hyra ut sin bostad privat. Sedan dess har det tillkommit en ny uthyrningsförsäkring även för fritidshus.

– En uthyrningsförsäkring ger uthyrare trygghet i möjligheten att hyra ut sin bostad utan att riskera att behöva stå för skador eller stölder som är knutna till den tillfälliga hyresgästen, säger Jenny Rudslätt.

Förutom ersättning för stölder och skadegörelse som orsakats av hyresgästen omfattar försäkringen också bland annat rättsskydd för eventuella tvister med hyresgästen.

 

Ifs tips när du hyr ut din bostad:

• Uthyrningsförmedlare som till exempel Airbnb erbjuder ofta ett visst skydd till den som hyr ut. Det är viktigt att kontrollera vad som ingår i det skyddet.

• Välj hyresgäst med omsorg – gå igenom potentiella gästers profiler och tidigare omdömen hos förmedlaren. Gör en bakgrundskontroll, kanske genom referenstagning, och om det går Kronofogden, brottsregistret etc.

• Ta reda på skattereglerna.

• Gör en inventering av bostaden. Lås in värdefulla saker i ett särskilt rum eller utrymme dit hyresgästen inte har tillträde.

• Märk dina saker med MärkDNA. Om det sker ett inbrott eller om dina saker stjäls kan de spåras tillbaka till dig.

• Fråga om hyresgästen själv har en hemförsäkring. I dessa ingår ett ansvarsskydd om hyresgästen orsakar en skada.

• Skriv ett ordentligt avtal där det står vad som gäller kring städning och inventarier etc. I avtalet bör även regleras vad som gäller vid skadegörelse och utebliven hyra. Ta en deposition i förväg.

• Om du hyr ut regelbundet eller i större skala kan uthyrningen räknas som affärsverksamhet och då behöver du teckna en särskild försäkring. Kontakta ditt försäkringsbolag för att få rätt försäkring.

• Se alltid till att ha hyresvärdens eller bostadsrättsföreningens tillstånd för att hyra ut. Annars kan det vara olagligt.

• Din tillfälliga hyresgäst behöver ha en egen försäkring som gäller för hens ägodelar som förvaras i din bostad, eftersom din hemförsäkring inte gäller för hyresgästen.

 

 

Om undersökningen

Panelundersökningen genomfördes av Syno International och besvarades av 1008 respondenter från ett flertal onlinepaneler januari 2021. 216 personer hade fritidshus. Respondenterna som ingick i undersökningen hade en jämn fördelning mellan kön, ålder och geografisk hemort. Syno International har 55 anställda på 12 kontor världen över som samlar in och hanterar data kring konsumenter för ledande företag och organisationer.

 

Frågor:

Kan du tänka dig att hyra ut del av din bostad under begränsade perioder? Ja – 38 procent

(flera svar möjliga nedan)

Ja, till inneboende student eller liknande 17%

Ja, till vuxna egna barn 14%

Ja, till företag för deras anställda 6%

Ja, till Airbnb eller liknande 9%

Ja, till annan 5%

 

Kan du tänka dig att hyra ut ditt fritidshus under begränsade perioder? Ja – 63 procent

(flera svar möjliga nedan)

Ja, till inneboende student eller liknande 21%

Ja, till vuxna egna barn 19%

Ja, till företag för deras anställda 13%

Ja, till Airbnb eller liknande 16%

Ja, till annan 19%

Presskontakter

Pressfrågor

För journalister 

press@if.se

08-410 023 03 

Jessica Balksjö Nannini

Presschef

jessica.balksjo.nannini@if.se

Följ oss i sociala medier