Tjänstefiera bilindustrin som utvecklare på If

Vill du jobba med den digitala transformationen av bilindustrin? Då är du välkommen till försäkringsbranschen. If rekryterar nu ett team av affärsinriktade kodare som tillsammans med Volvo Cars ska utveckla framtidens tjänster.

Insuretech. Digitalisering. Delningsekonomi. Autonoma fordon. Risk-as-a-service. Big data.

Bilbranschen genomgår en teknologisk metamorfos. Vad som väntar på andra sidan vet vi inte, men några saker är tydliga redan nu: Konkurrensen är global. De som inte hänger med kommer att slås ut. Och en nyckel till framgång är att förstå hur kolossala mängder data kan användas för att utveckla nya tjänster.

Försäkringsbolaget If är mitt i utvecklingen. If är Nordens största skadeförsäkringsbolag och försäkrar var fjärde bil i Sverige. Volvia, som är en del av If, är Volvos försäkringspartner sedan 1959.

– Affärsutveckling och teknik närmar sig varandra. Vi letar efter begåvade personer som trivs i den skärningspunkten, säger Martin Hiller som är Head of Business Development på Volvia/If.

Utvecklare på Volvia automatiserar försäkringsärenden

– Det kan handla om att hjälpa bilföraren att köra säkert. Vi kan göra riskprognoser i realtid. Detaljer som hur snabbt man bromsar och accelererar indikerar hur riskbenägen man är, och därför hur sannolikt det är att man kommer råka ut för en olycka. Att köra säkert skulle kunna sänka försäkringspremien.

– Ett annat exempel är automatiseringen av skadeanmälan. Föreställ dig att du råkar ut för en lättare anmälan, som inte utlöst airbagen. Bilen triggar en sensor och gör det möjligt för Volvia att automatiskt påbörja en skadeanmälan. När du stannar bilen får du ett meddelande från Volvia: ”Hej, det ser ut som att du varit med om en skada. Ta en bild på skadan och välj någon av följande verkstadstider för reparation.” Det här gör vi redan, men manuellt. Nästa steg är att det automatiseras och går ännu snabbare.

Just nu söker Volvia både front-end och back-end utvecklare

De utvecklarroller som nu ska fyllas utmanar bilden av vilken typ av tjänster som erbjuds inom försäkringsbranschen. Men faktum är att försäkringsbranschen alltid ägnat sig åt att analysera data. Data är kärnprodukten. Det är genom dataanalys vi kan beräkna risker, sätta premier, bedöma skador och hjälpa kunderna att undvika att skadorna alls inträffar.

– Man måste förstås gilla att skriva kod, men lika viktigt är att vilja förstå affären. De vi letar efter ska inte vänta på instruktioner; vill hellre behöva stoppa dem från kreativa projekt som de sätter igång inom sina expertområden, säger Martin Hiller.

If och Volvia står inför en teknisk transformation, vilket medför utmaningar men framför allt stora möjligheter. Vill du arbeta med framtidens försäkringslösningar i en spännande och kreativ utvecklingsmiljö. Är du nyfiken på hur försäkringsprodukter kommer att se ut i en digitaliserad framtid? Din kunskap och ditt intresse kommer att ligga till grunden för din personliga utveckling framåt.