Skadeståndsrätt

Driva och besluta om skadeståndsärenden

Om rollen...

Vi på ansvarsskador utreder skadeståndskrav riktade mot våra försäkringstagare. Du är ansvarig för dina egna ärenden och har kontakt med både försäkringstagaren, skadelidande, advokater och andra försäkringsbolag. Du utreder om skadeståndsskyldighet föreligger enligt gällande rätt och förhandlar med den skadelidande. Om skadestånd ska betalas ut är det även du själv som bedömer skälig ersättning. Vi hanterar även rättsskydd vilket är en ombudskostnadsförsäkring. I dessa ärenden bedömer vi om försäkringstagarens tvist omfattas av försäkringsvillkoren och kontakten sker främst med advokat eller annat juridiskt ombud.

Vi som jobbar är...

På ansvarsskador jobbar övervägande jurister med en svensk juristexamen. Vi är en blandad grupp bestående av jurister med mångårig erfarenhet inom försäkrings- och skadeståndsrätt samt jurister som inte har någon tidigare erfarenhet. Utöver jurister har vi två handläggare som arbetar huvudsakligen med rättsskydd samt en administratör.

Möjligheterna är...

Då vi hanterar många olika typer av skador samt även arbetar internationellt finns det stor möjlighet att utvecklas och specialisera sig inom olika legala områden. Det finns ett väldigt brett spann av svårighetsgrad på de skador vi hanterar och eget initiativ för successivt mer komplicerade skador uppskattas. Det finns även möjlighet att på sikt tilldelas kundansvar där du blir ansvarig för hanteringen av en viss försäkringstagares skador.

Profilen vi söker är

Du som söker har juridisk utbildning och intresse för skadeståndsrätt. Arbetet på avdelningen är i mångt och mycket självständigt och det är viktigt att du har initiativkraft att själv driva ärendena framåt. En nyckel för att lyckas i tjänsten är även att du är ansvarstagande, vill ta saker i mål och har en förmåga att lyssna för att förstå, förklara och samarbeta med andra.