Bolagsjuridik

Arbeta brett med affärsjuridisk rådgivning

Om rollen

Som bolagsjurister på If är vår huvuduppgift att bistå verksamheten med snabb och proaktiv affärsjuridisk rådgivning. Vi arbetar brett inom många olika rättsområden. Vi sätter ny lagstiftning i praktiken, skriver och förhandlar avtal och driver M&A- och andra strategiska projekt. Vi är sekreterare i koncernens olika styrelser och tar ansvar för Ifs kontakter med myndigheter. Vi söker lösningar och är alltid nära affären.

Vi som jobbar är

Vi som jobbar som bolagsjurister har en juristexamen och erfarenhet av att jobba med affärsjuridik från andra bolag, myndighet eller advokatbyrå. Vi är erfarna förhandlare och har goda kunskaper i engelska.

Möjligheterna är

Som bolagsjurist jobbar du brett över alla Ifs affärsområden och alla länder. Du får en unik överblick över hela Ifs verksamhet. Rollen öppnar många möjligheter och våra bolagsjurister har gått vidare till ledarroller inom bl.a. compliance, kontorsservice och skador.

Profilen vi söker är

Du vill arbeta brett med affärsjuridiska frågor ur ett nordeuropeiskt perspektiv. Du har en god affärsmässig förståelse, flexibilitet, utpräglad samarbetsförmåga och intresse för olika synsätt och kulturer. Du är, förutom en god jurist, en proaktiv problemlösare som kan kommunicera ditt budskap.