Recruitment privacy notice

Ansökningar via Workday

Ansökningar från kandidater som If mottar under en rekryteringsprocess sparas i Ifs personaladministrativa system Workday. Endast den rekryterande ledaren och HR har tillgång till uppgifterna. Uppgifterna sparas i två år på grund av gällande diskrimineringslagstiftning. Efter två år gallras uppgifterna och försvinner helt från Ifs system.

Ansökningar via rekryteringsbolag

Ansökningar som görs till en tjänst på If via ett rekryteringsbolag sparas av rekryteringsbolaget. Information om hur det aktuella bolaget hanterar personuppgifter ges vid ansökningstillfället. Ansökningar sparas alltid i två år med tanke på gällande diskrimineringslagstiftning.

Spontanansökningar

Vi tar tyvärr inte emot spontanansökningar via mejl, utan hanterar enbart ansökningar som kommer in via vårt rekryteringssystem Workday.