Behandling av personuppgifter

vid rekrytering

Ansökningar via Workday

Ansökningar från kandidater som If mottar under en rekryteringsprocess sparas i Ifs personaladministrativa system Workday. Endast den rekryterande ledaren och HR har tillgång till uppgifterna. Uppgifterna sparas i två år på grund av gällande diskrimineringslagstiftning. Efter två år gallras uppgifterna och försvinner helt från Ifs system.

Ansökningar via rekryteringsbolag

Ansökningar som görs till en tjänst på If via ett rekryteringsbolag sparas av rekryteringsbolaget. Information om hur det aktuella bolaget hanterar personuppgifter ges vid ansökningstillfället. Ansökningar sparas alltid i två år med tanke på gällande diskrimineringslagstiftning.

Spontanansökningar

I dagsläget kan If inte ta emot spontansökningar via Workday. Spontanansökningar som skickas direkt till någon av Ifs ledare måste alltid innehålla en mening om att du som kandidat samtycker till att If sparar din ansökan och får lov att kontakta dig i framtida rekryteringsprocesser. Om du vid ett senare tillfälle vill dra tillbaka ditt samtycke behöver du kontakta samma ledare igen och informera denne om detta. Ledaren raderar då din ansökan.

Recruitment privacy notice