Bakgrundskontroller

Här kan du läsa om vilka bakgrundskontroller vi gör vid rekrytering.

If gör bakgrundskontroller på slutkandidater till tjänster på If, och även på konsulter och andra personer som ska ha tillträde till Ifs lokaler och/eller åtkomst till Ifs system. Dessa bakgrundskontroller säkerställer att anställda på If är lämpliga för sin tjänst och kan hantera det ansvar som arbetet på ett försäkringsbolag innebär. Vi vill att Ifs kunder ska vara i trygga händer och att If ska vara en säker arbetsplats.

Utökade bakgrundskontroller

Alla anställda och konsulter som ska arbeta med försäkringsdistribution omfattas av lagen om försäkringsdistribution, och vi behöver därför göra en större bakgrundskontroll. Den utökade kontrollen innebär bland annat att du inför en anställning behöver beställa och visa upp ett förvaltarfrihetsbevis och ett utdrag ur polisens registerutdrag för arbete med försäkringsdistribution. Som kandidat till en tjänst som omfattas av lagen om försäkringsdistribution kommer du få information om vad du förväntas göra under anställningsprocessen.