Kvinnors hjärtan kan också stanna

Kvinnor får inte hjälp lika ofta som män vid plötsligt hjärtstopp i offentliga miljöer.

Forskning från USA visar att en man är väsentligt mer sannolik att få hjärt-lungräddning än en kvinna. I den undersökning som If/United Minds genomfört 2023 säger 22 procent av svenska män att de är obekväma med att utföra hjärt-lungräddning (HLR) på en kvinna. En majoritet tror att det beror på oro att anklagas för opassande beteende och beröring.

Ett steg i rätt riktning är att kvinnor är inkluderade i instruktionsmaterialet om HLR. I dag är det i princip alltid män i instruktionerna och träningsdockorna saknar kvinnliga attribut.

HLR-instruktion, illustration av Moa Romanova
HLR-instruktion framtagen av Moa Romanova

40 procent av kvinnorna i Ifs undersökning tror att obehaget att hjälpa en kvinna med hjärt-lungräddning skulle kunna minska om kvinnor fick synas i instruktionsmaterialet. Det är ett lösbart problem.

If har låtit serietecknaren Moa Romanova ta fram en HLR-instruktionsposter där det är en kvinna som får hjälp.