Väntetider i vården

Svensk hälso- och sjukvård är fantastisk ur flera perspektiv, däribland hög kvalitet i den planerade specialistvården. Samtidigt har sjukvården länge haft utmaningar och brottats med alltför långa väntetider.

Det finns utmaningar med tillgängligheten till offentligfinansierad vård och de regionala skillnaderna är stora. Det är en utmaning som växt under pandemin men som funnits under många år.

På Sveriges Kommuners och Regioners webbsida Väntetider i vården finns information och jämförelser om vårdgarantiläget i respektive region och annan väntetidsstatistik: Väntetider i vården | SKR