Tips och råd i det nya hybridarbetslivet

I spåren av pandemin är hybridarbete på väg att bli det nya normala för många verksamheter. Det innebär både möjligheter och utmaningar för arbetsgivaren. Vi är vanemänniskor och kan ha svårt att ställa om. Som arbetsgivare är tydlig kommunikation viktigare än tidigare.

Råd till arbetsgivare och anställda

 • Sätt nya goda vanor tillsammans för hybridkontoret.
 • Som arbetsgivare kan du meddela att minst 3 dagar på kontoret gäller men hur samarbetet ska ske kan bestämmas gemensamt om verksamheten tillåter. Inom ramen för arbetsgivarens rätt att leda och fördela arbetet kan denne bestämma vilka dagar det är ok att jobba hemifrån och på kontoret.
 • För att inte gå miste om det viktiga sociala ”smörjmedlet” som det fysiska mötet ger, kan det vara av värde att ha någon eller några dagar då alla jobbar från kontoret. Det är viktigt att bygga upp känslan av tillhörighet. Hur vill ni ha det hos er? Vad fungerar? Vad vill ni uppnå?
 • Ha en uttalad plan om när avstämning av arbetet (prestation och hälsa) ska ske med respektive medarbetare. Hellre en kortare varje månad än en längre några få gånger per år.
 • Fortsätt att kommunicera och lyssna på varandras behov
 • Prova er fram!

Distansarbetet kan förknippas med olika utmaningar

 • Svårare att få till rutiner för en strukturerad arbetsvardag.
 • Svårt att få arbetsro vid trångboddhet, små eller stora barn hemma. 
 • Att kreativitet går förlorad utan fysisk närhet till kollegor.
 • Att den psykologiska tryggheten går förlorad. Utan fysiska möten och fikapauser som skapar psykologisk trygghet kan det upplevas som ”lägre i tak” och att det finns outtalade förväntningar om precishet och en känsla av att allt ska vara och göras korrekt. Spontana idédiskussioner och acceptans av misslyckade genomföranden förloras.
 • Att annars naturliga samarbeten mellan arbetsområden uteblir.
 • Svårt att börja på ett nytt jobb utan att träffa sina kollegor IRL.
 • Bristande ergonomi vid hemmakontoret.
Kvinna försöker jobba när barnet är hemma
Det kan vara svårt att få arbetsro när man jobbar hemma.

Distansarbetet kan också innebära möjligheter

 • Lättare att få balans i livet och styra tiderna för arbete och privatliv i större utsträckning utan transporttiden till ”kontoret”
 • Lättare att fokusera på arbetsuppgiften.
 • Mer tid för reflektion.
 • Större utveckling av självledarskapet när inte kollegor och ledare finns att fråga i korridoren.
 • Bra om rutiner behålls, såsom att stiga upp samma tid som vid kontorsarbete, ta fikapaus, planerad lunch och att arbetsdagen avslutas en viss tid.