Ett hälsosamt arbetsliv

Arbetsgivare har ett långtgående ansvar för att förhindra ohälsa och olycksfall på arbetsplatsen. Det är viktigt som ledare att ha kunskap om att leda, planera och kontrollera verksamheten så att risken för ohälsa och olycksfall minimeras.

Arbetsgivaren har ett ansvar

Ansvaret för att minimera risken för ohälsa och olycksfall ligger på alla arbetsgivare, oavsett storlek och antal anställda. Det är även viktigt för arbetsgivare att veta att detta ansvar även gäller vid hemarbete. För att du som arbetsgivare ska veta vad som gäller och vilka skyldigheter du har finns det lagar som Arbetsmiljölagen, regleringar och föreskrifter att förhålla sig till. Detta gäller både arbetet med fysisk, organisatorisk och psykosocial arbetsmiljö.

Tips till arbetsgivare

  • Var uppmärksam om en medarbetare eller du själv visar tecken på ohälsa. Ju tidigare insatser, desto större chans till snabb återhämtning och tillfrisknande. Här finns stöd och hjälp att få till exempel genom sjukvårdsförsäkringen, Arbetsmiljöverket eller vården via 1177.
  • Främja dina anställdas fysiska och psykiska hälsa genom ett tydligt och rättvist ledarskap. Underlätta vardagsmotion och pauser. Uppmuntra varandra, glöm inte dig själv!
  • Var tydlig som arbetsgivare: Vid arbete delvis hemifrån och delvis på kontoret är det viktigt att medarbetarna vet vad som förväntas av dem. Situationen kan annars bli en grogrund för stress.
  • Prioritera regelbundna medarbetarsamtal. Lägg en flexibel plan tillsammans för arbetssätt, förväntningar och arbetstider. Vad får respektive medarbetare att må bra och utvecklas? 
  • Säkerställ ett bra försäkringsskydd och arbetsmiljö för företaget och de anställda. Som arbetsgivare har man ett långtgående ansvar oavsett var arbetsplatsen är förlagd. Sjukvårdsförsäkring hjälper till att minska risken för och korta tiden för sjukskrivningar. Företagsförsäkring är också viktigt.