Hälsan hos dina medarbetare är viktigast av allt

Att som företagare försäkra sina tillgångar kan vara avgörande ifall något händer. Det händer att företag missar att försäkra den viktigaste resursen – medarbetarna.

Så försäkrar du dina viktigaste tillgångar i bolaget

Företag ser ofta till att försäkra sina maskiner och annan egendom. Men att försäkra sina anställda är något som företag ibland inte tänker på.

– Det kan ligga nära till hands att först och främst försäkra saker men det är lika viktigt att säkerställa ett gott skydd för medarbetarna, säger Kristina Ström Olsson, nordisk hälsostrateg på If.

Om en anställd blir sjukskriven i mer än en månad kan det ta lång tid för denne att komma tillbaka i arbete, något som drabbar individen på olika sätt men även företaget. Kristina menar att fler arbetsgivare borde ställa sig frågan om man har råd att ha anställda som är sjukskrivna.

– Genom att minska risken för långtidssjukskrivningar blir det också enklare att planera verksamheten och öka möjligheten till god lönsamhet.

Om en anställd blir långtidssjukskriven kan det bli en dyr historia

Kristina Ström Olsson, nordisk hälsostrateg på If

Minska risken för sjukfrånvaro

Utöver att det är dyrt för ett företag att drabbas av sjukskrivningar är det också viktigt att som arbetsgivare ta hand om sina medarbetare. Kristina menar att en sjukvårdsförsäkring ger trygghet och minskar risken för sjukfrånvaro eller sjuknärvaro. Redan några dagars sjukfrånvaro kostar lika mycket som en sjukvårdsförsäkring för ett helt år.

– Genom att säkerställa att de som behöver kan få hjälp och stöd när det finns tecken på att individen inte mår bra eller har kvarvarande fysiska besvär kan du som arbetsgivare ta ditt ansvar och ta hand om dina anställda på bästa sätt, säger hon.

Vi har själva märkt en ökad efterfrågan på sjukvårdsförsäkringar, något som vi tror har att göra med de senaste årens ökade utmaningar inom den offentliga vården. Som en naturlig följd av pandemin har vårdköerna nu blivit allt längre och många har fått vänta på specialistvård.

Det finns ett stort tryck på vården och våra undersökningar visar dessutom att många arbetstagare är oroliga över detta. 

– En relativt stor del av de sjukskrivna har fysiska besvär där många skulle vara hjälpta av tidigare insatser när det gäller behandling, operation eller rehabilitering och på så sätt slippa långtidssjukskrivning.

Med en sjukvårdsförsäkring ges snabb hjälp tack vare att vi använder överkapacitet hos de privata vårdgivarna. Det både tillför resurser och avlastar vårdkön, säger Kristina.

Trygghet för anställda

Dessutom poängterar hon att företag som erbjuder kompletterande sjukvårdsförsäkringar i dag ses som mer attraktiva arbetsgivare och att det är något som efterfrågas allt oftare vid rekrytering. Det blir ett bevis på att arbetsgivaren bryr sig om sina anställda, dessutom tror hon att pandemin gjort oss mer medvetna om vår sårbarhet.

– Jag tror att det blir en viktig tid framöver för samhället att ta tillvara kompletterande lösningar i välfärden som finns och som fungerar. Människor kommer att ha ett behov av extra trygghet både utifrån upplevd trygghet och med anledning av begränsningar i de offentliga trygghetssystemen, säger Kristina.

Fördelarna med sjukvårdsförsäkring

För ditt företag:

  • Trygghet i att du tar ditt arbetsgivaransvar.
  • Du visar tydligt att du som arbetsgivare ser dina anställdas värde och hur de mår.
  • Minskar risken för produktivitetsförlust på grund av långtidssjukskrivningar.
  • Trygghet att kunna planera verksamheten på ett säkrare sätt.

Osäker på om din nuvarande arbetsplats erbjuder sjukvårdsförsäkring?

– prata med din chef eller personalchef.

För dig som anställd:

  • Ett bevis på att din arbetsgivare bryr sig om sina anställda och vill att de ska må bra.
  • En extra trygghet att få snabb hjälp ifall du skulle bli sjuk, skadad eller må dåligt.
  • En trygghet att veta att arbetsgivaren finns med som stöd ifall något händer.

Sjukvårdsförsäkring