Täpp till dina försäkringsluckor

För att du ska vara försäkrad från topp till tå, både på jobbet och privat, kan det vara läge att se över skyddet. Ta hjälp av en expert och täpp till dina försäkringsluckor!

Du kanske upplever att du har varit noga med att ha rätt försäkringar och känner dig trygg med dina val. Ändå kan det uppstå luckor i övergången mellan dina olika försäkringar, särskilt om du har några privat och några via jobbet.

Säg att du åker på skidsemester och bryter benet i backen, täcks det av den olycksfallsförsäkring du har via jobbet?
Eller vad händer om du jobbar hemifrån och halkar på hallmattan – vilken försäkring gäller då?

– Prata med din arbetsgivare för att få veta vilket skydd du har i din anställning. Är du med i ett fackförbund kan du omfattas av försäkringar via ditt medlemskap.

Ta hjälp av en försäkringsrådgivare för att kartlägga ditt behov utifrån din livssituation, säger Lisa Munkhammar, produktspecialist för personförsäkringar på If.

Lisa Munkhammar
Lisa Munkhammar, produktspecialist för personförsäkringar på If

Trygghet för företagare

Även företagare kan få hjälp med att se över hur väl företaget är försäkrat. De flesta är väl skyddade när det gäller datorer, bilar och lokaler, men har kanske inte lika bra koll på de försäkringar som gäller personalens välmående.

– Här finns en försäkringslucka som många företagare missar. Tecknar du en privat sjukvårdsförsäkring för dina anställda ser du till att de får snabb tillgång till specialistvård. Det gäller både vid fysiska skador och psykiska besvär, exempelvis utmattningssyndrom. Det blir en förmån för personalen där premien dessutom är avdragsgill, tipsar Beatrice Hamnström, produktutvecklare på If.

Som företagare kan du även försäkra dig ytterligare och få ersättning när en anställd, eller kanske du själv, blir sjukskriven. Och vips har ännu en viktig försäkringslucka täppts till – vilket både gör företaget lönsammare, och tillvaron tryggare för dig och medarbetarna.

Beatrice Hamnstöm
Beatrice Hamnström, produktutvecklare på If

Kom ihåg dig själv!

Att försäkra sig själv är inte alls lika självklart som att försäkra sin bil eller sitt boende. Men vad händer om det är du och inte bilen som går sönder? Klarar du din ekonomi om du förlorar hela eller en del av din inkomst under en längre tid?

– Det är bra att fundera på vilken levnadsstandard du vill kunna upprätthålla om du skulle drabbas av en svår sjukdom eller olycka. Till exempel ”Är det viktigt för mig att kunna bo kvar där jag bor?” 

Här kan en försäkringsrådgivare vara ett bra stöd och reda ut vad som är viktigt för just dig, säger Lisa Munkhammar och understryker att såväl företag som privatpersoner kan känna sig trygga om de vänder sig till oss för att få hjälp.

– Vi har jätteduktiga rådgivare som är vana att kartlägga olika behov, både när det gäller företagare och privatpersoner. Är du osäker på hur just ditt försäkringsskydd ser ut – tveka inte att höra av dig. Vi finns vid din sida!

Har du koll på försäkringspyramiden?

Försäkringssystemet i Sverige kan liknas vid en pyramid. I grunden har vi breda, allmänna försäkringar, och ovanpå dem staplar vi smalare, mer specialiserade sådana.

Längst ner utgör socialförsäkringen själva basen för alla som bor eller jobbar i Sverige. Utöver den har de flesta som arbetar olika försäkringar via kollektivavtalet, exempelvis sjukförsäkring, grupplivförsäkring och trygghetsförsäkring vid arbetsskada. Sedan kan anställda också ha försäkringar via jobbet, exempelvis sjukvårdsförsäkring som ger de anställda specialistvård snabbt, olycksfallsförsäkring och tjänstereseförsäkring som täcker när de utför uppdrag åt arbetsgivaren. Anställda kan också ha rätt till försäkringar via det fackförbund de tillhör.

Pyramidens spets utgörs av något många missar: de privata personförsäkringar du själv kan teckna. Här ingår exempelvis livförsäkring, barnförsäkring och sjuk- och olycksfallsförsäkring. De finns till för att ge dig bästa möjliga stöd i situationer som de bredare grundförsäkringarna inte täcker. Det är också möjligt att köpa en sjukvårdsförsäkring som privatperson.

Hitta rätt försäkringar