Samarbeten med våra leverantörer

Hantering av skadeärenden handlar inte längre bara om att säkerställa ett gott hantverk, utan även om att minska på materialanvändning, minimera transporter, återanvända reservdelar, återvinna avfall och mycket mer. Under 2020 granskade och uppdaterade If miljökraven hos våra entreprenörer som utför fastighetsreparationer.

Ifs uppförandekod för leverantörer definierar minimikraven som If förväntar sig för att göra affärer med oss.

Vi har utöver det ytterligare miljökrav på våra entreprenörer som utför fastighets- och fordonsreparationer. Under 2020 både granskade och uppdaterade If kraven hos sina entreprenörer som utför fastighetsreparationer.  

- Hanteringen av byggavfall är ett område där byggbranschen och entreprenörer redan är på god väg med sina miljöåtgärder. Det är en bra utgångspunkt när man jobbar med hållbarhet i relation till försörjningskedjan. Ett område vi är särskilt involverade i för tillfället är materialåtervinning av byggavfall. Våra leverantörer och vi har märkt att den typen av avfall börjar öka i värde. Det betyder att delar här och var från rivningsarbeten kan få nytt liv någon annanstans, säger Gunnar Ingelsrud, Head of Claims Purchasing Property på If.  

If uppmuntrar till användning av miljövänliga byggmaterial och lokala byggmaterial när det är möjligt. Ytterligare områden där If är i tätt samarbete med sina byggpartners inkluderar minskandet av transporter. Upprepat körande fram och tillbaka till leverantörens lager för att göra mindre köp är inte hållbart i det långa loppet. Gunnar Ingelsrud tror att det finns uppenbara fördelar för miljön kopplat till att man minskar på antalet transporter i försörjningskedjan. 

- Vi ber även byggbranschen att tänka kring vilka typer av fordon som används för att transportera såväl hantverkare som byggmaterial. Vi uppmuntrar dem att skifta från dieselfordon till elektriska fordon, särskilt i Norge. Utöver det uppmuntrar vi till att använda hybridfordon, som ofta är ett billigare alternativ och även bättre för miljön, säger han.  

Marianne Mikkelsen är Head of Quality and HSE på Recover, ett företag som specialiserar sig på torkning, upprensning och ombyggnationer efter brandskador, vattenskador och miljöförstöring. Recover erbjuder assistans till Ifs kunder när skadan är framme, till exempel efter en vattenläcka i en källare. Marianne betonar det pågående skiftet som pågår inom transport på Recover och inom resten av industrin i Norge. 

- Vi har en stor flotta på 850 fordon i Norge, men när det är dags att förnya leasingavtal ersätts många av våra fordon av elektriska sådana. I dagsläget har vi omkring 40 elektriska fordon och det finns fler i pipeline. I Bergen har vi en lastcykel som är till för hantverkare. Staden har smala körfält och tillgängligheten är begränsad för motorfordon på flera håll vilket gör cykelalternativet både bekvämt och miljövänligt, säger hon. 

Marianne Mikkelsen

Head of Quality and HSE,
Recover

Gunnar Ingelsrud

Head of Claims Purchasing Property,
If