Ifs anställda har gjort oerhörda ansträngningar under pandemin

2020 påverkade covid-19 alla If-anställdas arbetsvardag och utmanade många av de vanliga och etablerade arbetssätten. I mars 2020 lyckades If Finland med att framgångsrikt skifta till distansarbete på omkring 24 timmar.

I slutet av februari 2020 då covid-19-läget i snabb takt blev allt mer allvarligt globalt infördes beredskapsgrupper i alla länder där If är verksamt. Det första testet av If Finland var skiftet till distansarbete, där praktiskt taget samtliga If-anställda på mycket kort tid gick över till att jobba på distans.  

- Vi hade ett gemensamt mål och vi åtog oss själva att nå det genom beslutsamt agerande från hela organisationen. Det absolut viktigaste var att se till våra anställdas trygghet och samtidigt säkerställa affärsverksamhetens kontinuitet, säger Marketta Helokunnas, Head of Nordic Employment Relations.  

Några av de finska anställda var redan bekanta med distansarbete, men i vissa avdelningar fanns det inte mycket erfarenhet innan covid-19-krisen, vilket bland annat berodde på tekniska begränsningar.  

Vi hade ett gemensamt mål och vi åtog oss själva att nå det genom beslutsamt agerande från hela organisationen.

Marketta Helokunnas, Head of Nordic Employment Relations

- Nu behövde vi snabbt kavla upp ärmarna och möjliggöra distansarbete för samtliga. Till exempel levererade flera chefer datorer till sina medarbetare som jobbade hemifrån, och tillsammans med IT-experter såg de till att all utrustning fungerade. Det var fantastiskt att se hur lösningar på praktiska problem kunde identifieras snabbt och med ett öppet sinne i hela organisationen.  

Betydelsen av en stark företagskultur

If har länge arbetat för att stödja en stark företagskultur. En av byggstenarna i bolagets kultur är tillit, och vikten av tillit har bara ökat under de exceptionella omständigheterna som orsakats av coronapandemin.  

- Vi är säkra på att Ifs anställda kommer att göra sitt bästa oavsett vilka omständigheter som gäller. Precis innan coronapandemin slog till hade redan If tydliggjort sitt uppdrag och värderingar och implementeringen av dessa var redan i full gång. Jag tror att vår starka kultur hjälpte oss med den framgångsrika övergången till distansarbete under pandemin. Vårt arbete har stämt överens med våra värderingar och exempelvis vår kundtjänst har bibehållit sin utmärkta service genom hela året, säger Marketta Helokunnas.  

Genom att etablera ett flexibelt arbetssätt under exceptionella omständigheter har uppdateringar inom HR blivit nödvändiga. HR har till exempel skapat en verktygslåda för att stödja hemarbetare och lagarbete bland såväl arbetsledare som If-anställda.  

- Under årets lopp har vi arrangerat ett flertal övnings- och diskussionstillfällen för arbetsledare som jobbat på distans. Arbetsledarna har inte bara kontaktat experter vid de tillfällena utan även delat tips mellan varandra gällande distansarbete. Regelbunden kontakt med grupper som jobbar på distans har kommit att bli en prioritet under året, säger Marketta Helokunnas. 

Det finns ingen väg tillbaka

Marketta Helokunnas tror att lärdomarna från det här året och erfarenheterna från distansarbetet kommer att fortsätta påverka även efter pandemin.

- Genom att introducera nya virtuella arbetsmetoder har vi tagit ett stort digitalt kliv på If, precis som man gjort i Finland och i resten av världen. Vi har även märkt att det finns flera fördelar med distansarbete som vi vill nyttja de kommande åren. Ett mer flexibelt arbetssätt som kombinerar kontor- och hemarbete är absolut här för att stanna.  

För att stödja distansarbete kommer vi att behöva bättre virtuella metoder för att jobba tillsammans och upprätthålla en känsla av gemenskap och företagskultur.  

Man jobbar hemifrån
Distansarbete kommer att fortsätta påverka även efter pandemin.

- Men behovet av att träffas i verkligheten kommer inte att försvinna – det är viktigt för både affärsutvecklingen och arbetsgruppernas gemenskap. Jag tror att alla behöver träffa sina kollegor i verkligheten, avslutar Marketta Helokunnas. 

Marketta Helokunnas

Head of Nordic Employment Relations,
If