Hur en modig kund fick oss att bryta ett globalt tabu

Vi blev nyfikna när en global kund bad oss om hjälp med en intern kampanj för att öka medvetenheten och öppenheten kring psykisk hälsa. Tillsammans hittade vi ett nytt sätt att kommunicera ett viktigt budskap på ett sätt som fick global effekt.

Scatec är en ledande producent av förnybar energi med cirka 700 anställda som representerar nästan 50 nationaliteter i 23 länder i Europa, Afrika, Asien och Sydamerika. Företagets ambitioner beträffande mångfald, jämlikhet, inkludering och tillhörighet är definitivt gränsöverskridande.

Behövde experthjälp

– Vi ville skapa medvetenhet, minska stigmatisering och bidra till bättre psykisk hälsa och psykologisk trygghet på jobbet genom en intern kampanj. Vi kontaktade If för att få experthjälp. Psykologisk hjälp ingår i Scatec-anställdas sjukförsäkring, och vi ville se hur If kunde bidra till att öka medvetenheten bland alla våra anställda globalt, säger Marianne Carpenter, Global Lead för Learning & Development på Scatec. 

– Det har varit en trevlig överraskning att arbeta med en leverantör som vill mer och vågar tänka utanför boxen.  

Marianne Carpenter ansvarade för kampanjen tillsammans med kollegan Raquel Araujo, Senior Communications and Public Affairs Manager.  

– Vi ville kombinera medvetenhet, personliga berättelser och ett resursnav för att utforma ett robust nätverk skapat av våra egna kollegor. Vår högsta företagsledning var personligen involverad i initiativet, och en av våra ledare delade modigt med sig av sin berättelse om den egna psykiska hälsan, bekräftar Raquel Araujo.  

Drivs av en innerlig motivation

För Ifs riskbedömare Janne Moen blev förfrågan startskottet för ett spännande samarbete med Thomas Tobro Wøien, chefspsykolog på If. 

– Det var en ovanlig förfrågan, men vi blev rörda av den genuina motivationen: Att ta bort stigmat och hjälpa anställda att stärka sin psykiska hälsa. Vi vet att psykisk ohälsa är den näst största orsaken till sjukfrånvaro från arbetet i Norden. Det har varit lärorikt för båda parter, förklarar Thomas Tobro Wøien. 

Livestreaming och lokala diskussioner

If producerade två webbinarier för Scatec – ett för projektchefer om hur man ökar den psykologiska tryggheten och stöttar sina anställda, och ett för de anställda om hur man hanterar utmaningar som rör psykisk hälsa och hur kollegor kan stötta varandra på arbetsplatsen. 

– Kampanjen pågick i en månad, med en mängd olika aktiviteter i flera kanaler. Med If involverat startade vi en master class för projektchefer. Sen livestreamade vi en learn@lunch-session för alla anställda, som följdes av lokala diskussioner, säger Marianne Carpenter. 

Psykisk hälsa berör alla

Respons från positivt överraskade chefer och anställda världen över avslöjar att tabun bröts.  

– Det är ganska vanligt att prata om psykisk hälsa i de nordiska länderna och i delar av Europa. I andra delar av världen finns det emellertid ett stigma kopplat till psykisk hälsa och det förblir ett tabubelagt ämne. Vi har fått höra att det var häpnadsväckande att ha en expert som pratade om psykisk hälsa på samma sätt som fysisk hälsa – som något vi alla har, och som måste tas om hand. Ifs expert var noga med att tala i enkla termer och därmed avmystifiera psykisk hälsa, vilket visade sig vara en nyckel till framgång, säger Raquel Araujo. 

Stärker medarbetarna

Ifs chefspsykolog är imponerad av Scatecs engagemang. 

– Scatec producerar kraft, men de stärker också sina anställda. Deras systematiska tillvägagångssätt för att förebygga psykisk hälsa och för att skapa en psykologiskt trygg arbetsplats är ett mycket bra exempel att följa. Ledare som delar med sig av sina berättelser förstärker budskapet, bryter ner barriärer och gör det lättare för andra att träda fram och visa egen sårbarhet, säger Thomas Tobro Wøien. 

Ifs riskbedömare Janne Moen håller med: 

– Det här är ett unikt pilotprojekt, och det är också ett perfekt sätt för oss att lära oss mer om våra industrikunders behov, säger hon. 

If samlar denna typ av erfarenheter i en lärandehubb för våra kunder, för att hjälpa ännu fler företag och anställda.  

Fakta

  • I de nordiska länderna är psykisk ohälsa den näst största orsaken till sjukfrånvaro från arbetet i Norden.  
  • Arbete är bra för vår mentala hälsa. Det ger oss struktur i vardagen och en känsla av tillhörighet.  
  • För vanliga psykiska problem som ångest och depression kan det vara en viktig del av återhämtningsprocessen att stanna kvar på jobbet med stöd. 
  • Psykologisk trygghet bidrar till mer produktiva team och mer engagemang.  
  • Psykologisk trygghet är förknippat med bättre psykisk hälsa, mindre upplevd stress och färre sjukdagar.