Känslan just nu – allt händer på en gång

Ketchupeffekt är ett ganska uttjatat begrepp, men det är precis det som händer när allt lossnar. Ifs hållbarhetschef, Philip Thörn, ser fram emot att se hur de senaste årens arbete börjar ge resultat. 

Rapporten om 2022 års hållbarhetsarbete är ute. Hur känns det?

– Jag är överväldigad över den kompetens och det engagemang vi har sett på If. Vi har ett växande antal anställda runt om i företaget vars arbetsbeskrivning inkluderar hållbarhet, och jag tror att detta är det bästa sättet att integrera hållbarhet fullt ut.

Vilken fas i hållbarhetsarbetet befinner sig If i? 

– Jag har tydligt märkt av en ketchupeffekt på sistone. Vi har upplevt en tröghet i arbetet ganska länge, men nu händer allt på en gång. För några år sedan la vi ner ganska mycket arbete på att starta upp ett antal saker, och nu har vi gått över i en fas där många av dessa initiativ löper på – och vi försöker följa upp alla framsteg som görs på If. Med det sagt kan vi inte sänka tempot nu – vi har fortfarande mycket arbete framför oss.  

 

Vad skulle du vilja lyfta fram särskilt i rapporten?

– I år har vi fokuserat på att integrera hållbarhet i vår organisation och göra det till en del av vår dagliga verksamhet. Varje affärsområde har sett över hur de kan bidra och göra skillnad. Om jag ska lyfta fram några av dessa åtgärder är mina toppval från i år de här: 

  • Jag är väldigt glad över sättet som vi har implementerat ESG i vår riskhantering. Vi har utvärderat totalt 677 företagskunder och haft 19 remissärenden, där vi noga utreder anklagelser och möjliga incidenter. I två fall har vi också beslutat att kunden kommer att nekas försäkring vid nästa förnyelse om inte dennes ESG-betyg har förbättrats (läs mer på sidan 28). 
  • Tusen ledare har anmält sig till programmet Ifs Ledarskapskompass i år – jag är en av dem. Vi har nu definierat vad som är Ifs nya ledarstil, och programmet består av gemensamma sessioner och individuell coachning. Jag tror att detta är en investering i alla våra medarbetares vardag, och det gör oss också till en bättre arbetsplats där människor trivs och känner sig omhändertagna (läs mer på sidan 39). 
  • Jag vill uppmärksamma vår gemensamma insats för att stödja Ukraina. I mars startade vi ett program för matchning av donationer, där If matchar alla donationer som våra medarbetare gör. Jag valde att donera till FN:s flyktingkommissariat (UNHCR), men det fanns flera olika organisationer som man kunde välja att stödja. Hittills har vi donerat 4,1 miljoner kronor till olika organisationer som är verksamma i och omkring Ukraina. Vi kommer att fortsätta programmet under 2023. På sidan 68 i hållbarhetsrapporten kan du läsa mer om detta

Vad mer kan vi förvänta oss under 2023?  

– Vi tittar på några mycket intressanta nya tjänster och produktegenskaper, som jag verkligen tror kan stödja våra kunders hållbarhetsresor. Vi planerar också flera trevliga hållbarhetsevent för våra medarbetare i alla länder, vilket jag hoppas både kommer att engagera och inspirera. Vi lanserar även viktiga initiativ för klimatanpassning, som är ett område där vi kan bidra med vår expertis för att bygga ett säkrare och mer motståndskraftigt samhälle.  

Vad gör du för att bli mer hållbar i ditt privatliv? 

– Privat fortsätter jag att fokusera på de små men viktiga förändringar man kan göra i sin vardag: Som att minimera matsvinnet, testa nya vegetariska recept, jobbpendla med tåget och fortsätta med ”123-duschar” (se sidan 51 i hållbarhetsrapporten) – något du måste prova!  

Philip Thörn, Hållbarhetschef på If 

 

Philip Thörn, hållbarhetschef på If
Under 2023 ska Philip jobbpendla med tåget.