Utveckla ledare som får medarbetarna att blomstra

Tusen ledare från hela If har påbörjat en nio månader lång resa för att utveckla sina ledaregenskaper. På If ska våra ledare stödja en kultur som gör att alla medarbetare känner sig trygga och inkluderade, så att alla kan blomstra.

2022 skapade vi programmet Ifs Ledarskapskompass för att utveckla vår ledarskapskultur.

Våra ledare har en viktig roll när det gäller att skapa en trygg arbetsmiljö, stödja medarbetarna och ge dem de verktyg de behöver, eftersom de behöver kunskap och färdigheter för att kunna växa i sina roller. Ledarskapskompassen erbjuder en arena för utveckling där chefer kan reflektera över och arbeta med sin personliga läranderesa kring ledarskap.  

– Målet med det obligatoriska programmet är att uppmärksamma de aspekter av ledarskapet som är viktigast för att If ska utvecklas, säger Anna Lundquist, Head of People Strategy and Culture.  

Anna Lundquist, Head of People Strategy and Culture
Anna Lundquist, Head of People Strategy and Culture

Coachning och seminarier  

Programmet inleddes på åtta platser i Norden och Baltikum i oktober 2022. Tusen If-ledare från alla ledarnivåer deltar.  

– För att If ska bli ett ännu mer omtänksamt och inkluderande företag gentemot våra kunder och våra anställda behöver våra ledare ha en djup förståelse för hur de bidrar till att leda If framåt, säger Lundquist.  

Programmet kommer att fortsätta med sprintar och seminarier under 2023. Alla ledare kommer även att ha individuella coachningssessioner med en professionell coach.  

– En ledares förmåga att skapa förtroende, motivera och skapa trygga rum är viktigt för att bygga framgångsrika team, säger Lundquist.  

En kompass som hjälper ledarna att navigera  

Ledarskapskompassen består av fyra vägledande principer och lyfter fram områden som exempelvis att:  

  • bygga ett inkluderande och inspirerande arbetsklimat 
  • visa tydlig riktning 
  • förbättra samarbeten
  • se saker ur olika perspektiv. 

Programmet är en praktisk uppsättning principer

Ran Lavies, Ifs chef för DEI (Mångfald, Jämställdhet och Inkludering), beskriver programmet som en praktisk uppsättning principer som ledare kan använda i sitt dagliga arbete.

För att kunna prestera på topp i dagens osäkra och mångtydiga miljö behöver ledare ha färdigheter som skiljer sig från dem som hjälpte dem att lyckas tidigare:  

– Vi ville skapa en kompass som verkligen adresserar de utmaningar som vi står inför. Kompassens principer gör det möjligt för människor att samarbeta, våga ifrågasätta det sätt som saker och ting görs på för närvarande och att ha ansvar för att skapa något annorlunda som tar oss vidare, säger han.  

 

Ran Lavie, Ifs chef för DEI (Diversity, Equity and Inclusion,
Vi ville skapa en kompass som verkligen adresserar de utmaningar som vi står inför, säger Ran Lavie.

Medarbetarna är nyckeln till framtida framgångar  

En mångsidig och inkluderande arbetsmiljö främjar psykologisk trygghet, vilket gör att anställda kan vara sig själva och känna sig trygga när de lägger fram sina unika perspektiv och förslag.  

Detta leder i sin tur till mer kreativ och innovativ problemlösning. I slutändan kommer en god arbetsmiljö att gynna organisationens övergripande framgång.  

– Vi ser Ledarskapskompassen som en del av Ifs kulturresa. Det är upp till var och en av oss att utforska, lära och utveckla hur vi kan växa i våra respektive roller på If, säger Lundquist.  

Ledarskapskompassens fyra principer:  
  • Allt handlar om människorna. 
  • Stärk medarbetare genom vägledning. 
  • Förbättra samarbetet. 
  • Anta ett utifrån och in-perspektiv.