En hälsning från koncernchefen

Efter två år av pandemi var vi många som hoppades och trodde att 2022 skulle bli ett normalt år. Det är dock inte mycket som har varit normalt, och 2022 har inneburit många oväntade händelser. 

Det var en brutal start på året när Ryssland invaderade Ukraina. Men mitt i all tragedi var det hjärtevärmande att se hur våra medarbetare gjorde vad de kunde för att hjälpa både kunder som var där när kriget bröt ut och även våra företagskunder med verksamhet i de drabbade länderna. Oron för krigets offer har också fortsatt under året, parallellt med vårt donationsprogram för anställda. If valde att dubbla donationerna till välgörenhetsorganisationer som hjälper det ukrainska folket, och i slutet av året hade vi tillsammans donerat mer än 4 miljoner kronor.  

Ett annat initiativ som jag är extra stolt över från förra året är att vi gjorde stora framsteg när det gäller att implementera hållbarhet i vår riskhantering. Vi förväntar oss att våra företagskunder följer principerna i FN:s Global Compact, som omfattar åtaganden om grundläggande mänskliga rättigheter, arbetstagares rättigheter, miljö och antikorruption. Vi har nu utvärderat nästan 700 företagskunder och säkerställt att de uppfyller dessa standarder.  

Jag är verkligen stolt över våra gemensamma prestationer under 2022, och jag ser fram emot fortsättningen.

Morten Thorsrud, koncernchef, If

Bra ledarskap har alltid varit avgörande för oss på If, men i den snabbt föränderliga världen omkring oss blir detta allt viktigare. Vi vill att våra ledare är väl rustade så att de kan fatta rätt beslut tillsammans med sina team – ur ett kundperspektiv. Det är lika viktigt för oss att alla våra medarbetare känner sig trygga och inkluderade. För att vägleda våra ledare i frågor som dessa bestämde vi oss för att ta fram fyra vägledande principer som hjälper oss att bygga förtroende, skapar en stark kultur och säkerställer att If är en inkluderande och engagerande arbetsplats. I oktober 2022 lanserade vi programmet Ifs Ledarskapskompass för alla våra 1 000 ledare. Programmet kommer att pågå i cirka nio månader. Detta är en betydande investering som kommer att göra det möjligt för våra ledare att stödja och motivera sina team på ett sätt som bidrar till vår gemensamma riktning och genomförandet av Ifs strategi och vision.  

En av våra ledarskaps-principer är att ”Allt handlar om människorna”, eftersom det innefattar vad våra medarbetare gör varje dag för att göra If bättre. Det faktum att vi är som bäst när vi är tillsammans blev ännu tydligare förra året. Glädjen över att kunna gå tillbaka till våra kontor var enorm, och jag är glad att våra korridorer återigen sjuder av liv. Det har tagit lite tid att hitta den rätta balansen mellan att arbeta på kontoret och att arbeta hemifrån men det råder ingen tvekan om att vi samarbetar bäst när vi kan träffas ansikte mot ansikte. Det är då vi bygger vidare på vår starka If-kultur och skapar bästa möjliga förutsättningar för mer samarbete inom hela företaget.  

Jag är verkligen stolt över våra gemensamma prestationer under 2022, och jag ser fram emot fortsättningen. Tillsammans kommer vi att fortsätta arbeta för att förverkliga vår ambition att aktivt bidra till ett mer hållbart samhälle.  

Morten Thorsrud, koncernchef, If