Ifs nya kontor i Esbo värnar om de anställda och miljön

När If började leta efter nya kontorslokaler i huvudstadsregionen i Finland, rullade vi ut en karta och tittade på var våra anställda bor, så att alla skulle få ett rimligt och praktiskt pendlingsavstånd.  

I många fall går de anställdas välbefinnande och hållbarhet hand i hand. Ifs nya kontor och valen som gjordes under planeringen är bra exempel på detta.

– Du skulle bli förvånad över hur kontoret i Keilaniemi i Esbo ligger mitt på kartan om man tittar på var de anställda bor, säger Pirjo Holmén, lokalansvarig på If i Finland.  

Det är en fördel för de anställda att ha ett rimligt pendlingsavstånd till jobbet och att kunna välja att inte ta bilen eftersom det är enkelt att ta sig till kontoret med kollektivtrafiken. Samtidigt är kontorets placering hållbar när det kommer till att minska utsläpp. Att cykla till jobbet är ett fantastiskt sätt att hålla sig frisk och samtidigt värna planeten.  

Pirjo Holmen, ansvarig för Ifs lokaler i Finland

– Vi vill uppmuntra människor att cykla. Kontoret har ett inomhusgarage för cyklar, där man även kan ladda sin elcykel. Det finns också en handduksservice så att du kan duscha när du har cyklat till jobbet, säger Pirjo Holmén.  

Aktivitetsbaserat arbete – mindre kontorsyta, men fler alternativ  

De anställdas välbefinnande stod i centrum för diskussionerna vid planeringen av det nya kontoret i Esbo. Mer än 2 000 medarbetare fick möjlighet att ge feedback och komma med förslag på vad det innebär att ha den bästa arbetsplatsen.  

– Som ett resultat av vårt arbete har vi nu fått högsta möjliga WELL-certifiering, vilket är Platina. Vårt kontor är det första i Finland som har fått denna certifiering, förklarar Holmén stolt.  

WELL-betyget är en evidensbaserad certifiering som syftar till att främja de anställdas hälsa och välbefinnande genom att titta på flera faktorer, som luft, vatten, näring, ljus och ändamålsenlighet.  

När solljuset kommer in dämpas LED-belysningen

Mosskläddvägg på kontoret i Esbo

Ifs bas i Esbo är ett smart kontor, där luft-, vatten-, ljud- och ljuskvalitet hela tiden övervakas. Till exempel justeras ljusnivån automatiskt baserat på hur mycket solljus som kommer in och om rummet används eller inte. Detta säkerställer att belysningen alltid är behaglig för de anställda, samtidigt som det sparas el.  

– Eftersom kontoret är så smart kan vi enkelt göra justeringar. Vi har till exempel sänkt temperaturen på kontoret enligt myndigheternas riktlinjer för att spara el under energibristen, säger Holmén.  

Att flytta kontoret till en ny plats innebar även en förändring av arbetskulturen på If. Med aktivitetsbaserat arbete (ABW) har ingen sin egen tilldelade plats. Medarbetarna väljer olika arbetsstationer och utrymmen varje dag beroende på vilka uppgifter och aktiviteter som ska utföras. Eftersom kontoret används på ett nytt sätt är kontorsytan mindre än tidigare.  

– Vi använder mindre energi för att värma upp eller kyla kontoret nu, säger Holmén.   

Hållbarhetstänket återspeglas också i detaljerna: If har gett alla anställda egna termosmuggar för kaffe. Det finns inga engångsserviser på kontoret och  det används inte några kemikalier vid städning.  

– Vi kräver också av alla våra leverantörer att de följer strikta hållbarhetskrav, tillägger Holmén. 


Vad är en WELL-certifiering?  

WELL är en vetenskaplig, forskningsbaserad färdplan för att främja människors välbefinnande på kontor.

Det finns krav på projekt att de ska följa en uppsättning funktioner eller strategier inom de tio WELL-koncepten som inkluderar luft, vatten, termisk komfort, ljus, rörelse, näring, ljud, sinne, gemenskap och material. 

Projekt krävs för att driva en viss delmängd funktioner eller strategier inom de tio WELL-koncepten, som inkluderar luft, vatten, termisk komfort, ljus, rörelse, näring, ljud, sinne, gemenskap och material.