Regler för säkrare laddning

Hur kan vi hjälpa människor att förebygga bränder och öka deras säkerhet i hemmet? För 19:e gången deltog If i den norska ’Brandskyddsveckan’ – en period i september med särskilt fokus på brandskydd och säkerhet – tillsammans med den norska brandskyddsföreningen och Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB). 

Varje brand påverkar människor

2021 ville vi utbilda människor i hur man laddar hemelektronik säkert genom att ta fram ”Säkerhetsregler för laddning”. Det är en guide som vänder sig till konsumenter och som alla kan använda sig av för att minska risken för laddningsrelaterade bränder i sina hem.

Tillsammans med experter från den norska brandskyddsföreningen och myndigheten DSB (motsvarande svenska MSB), skapade Ifs experter en uppsättning regler som konsumenter kan följa för att förebygga bränder i sin laddningsbara hemelektronik, som mobiltelefoner, drönare, verktyg och elsparkcyklar. 

– Vi har pratat om batterier och laddningssäkerhet länge. Många av de saker som vi laddar i våra hem är utrustade med litiumjonbatterier, som kan orsaka bränder som är svårsläckta. Varje brand påverkar människor. Vårt uppdrag är att hjälpa människor när det värsta händer, men att förhindra en brand är ännu bättre. Även ur ett miljöperspektiv är det bättre om en brand aldrig inträffar, på grund av utsläpp, avfallet, transporter och så vidare som en brand resulterar i, säger Sigmund Clementz, kommunikationschef på If i Norge. 

Sigmund Clementz, kommunikationschef, If Norge
Ur ett miljöperspektiv är det bättre om en brand aldrig inträffar, säger Sigmund Clementz på If.

Vårt uppdrag är att hjälpa människor när det värsta händer, men att förhindra en brand är ännu bättre.

Sigmund Clementz, kommunikationschef, If i Norge.

Öka kunskapen om brandsäkerhet i hemmet

I årets brandskyddsvecka var ett målen att hitta ett sätt att utbilda konsumenterna, utan att skapa en överdriven rädsla för bränder, med enkel kommunikation och att stimulera till handling.

Det fungerade, även för Ifs egna medarbetare: 

– Efter ett av våra möten åkte jag hem och såg över min egen laddningssäkerhet och jag upptäckte att två laddare var trasiga, säger Janne Kristin Moen, Partner Manager på If. 

– Alla är rädda för bränder, men många tänker att ”det händer inte mig”. Därför är det verkligen motiverande att arbeta med något som kan begränsa risken att bränder ska uppstå, genom att ge konsumenter möjlighet att göra något åt det själva. Och vi tror att detta bäst uppnås genom att man börjar enkelt och tar det i små steg.  

Reglerna har tagits fram av experter på brandförebyggande på If, den norska brandskyddsföreningen och DSB: 

– Vi är verkligen glada över att ha en stor aktör som If med oss i det här projektet, och det har varit ett sant nöje att arbeta med dem för att förbättra brandsäkerheten i norska hem – för vår planets och människors bästa, säger Mari Bræin Faaberg, chef för avdelningen för socialt ansvar i den norska brandskyddsföreningen.  

Om säkerhetsreglerna

  • Säkerhetsreglerna för laddning har översatts till 20 olika språk, inklusive samiska.  
  • Säkerhetsreglerna för laddning har delats på Facebook och Instagram. 
  • Säkerhetsreglerna för laddning har även publicerats på alla tre samarbetspartnernas webbplatser. 
  • En video har tagits fram som har spridits främst på Facebook. Videon har visats på TV som en del av en kostnadsfri annonskampanj för icke-statliga organisationer i Norge under julen 2021.  
Sigmund Clementz, Kommunikationschef, If

Sigmund Clementz

Kommunikationschef, If

Oslo, Norge

Janne Kristin Moen, Partner Manager, If

Janne Kristin Moen

Partner Manager, If

Oslo, Norge