SBTi: Ambitiösa mål utifrån klimatvetenskapen

Vi måste alla bidra i övergången till en koldioxidsnål ekonomi. I oktober anslöt sig If därför till SBTi (Science Based Targets initiative), som kräver att vi sätter upp ambitiösa och vetenskapligt baserade klimatmål för bolagets verksamhet.

Mer än 2 000 företag och finansinstitut arbetar redan med SBTi för att minska sina utsläpp i linje med klimatvetenskapen, och nu är även If ett av de dessa. If har arbetat för att minska sina klimatutsläpp sedan 2008.

Vi har lyckats minska CO2-utsläppen från vår egen verksamhet med 59 procent under denna period. Vi förväntar oss att våra ambitiösa klimatmål kommer att skapa en ökad effekt genom företagets cirka 3 000 samarbetspartners i fordons- och bilverkstadsindustrin och mer än 1200 leverantörer inom återställnings- och återuppbyggnadsbranschen.  

– Vi vill att vår minskning ska få största möjliga effekt när det gäller att begränsa den globala temperaturökningen. Vi anser att det mest ambitiösa sättet att säkerställa detta på är att gå med i SBTi, där vi sätter klimatmål som bygger på den senaste klimatforskningen, säger Ifs koncernchef Morten Thorsrud. 

Morten Thorsud, koncernchef för If Skadeförsäkring
Morten Thorsud, koncernchef för If Skadeförsäkring.

Vi måste alla bidra till att uppfylla Parisavtalet

2020 hanterade If skadereparationer och rekonstruktioner till ett värde av över 16 miljarder kronor, fördelat på mer än 560 000 fordonsrelaterade skador och nästan 455 000 skador relaterade till bostäder och egendom.

– Våra partners återanvänder och reparerar reservdelar när det är möjligt. Förra året återanvände If nästan 3400 ton metall och plast istället för att använda nya delar. Men vi tror att vi kan göra ännu mer. Det är därför som vi har anslutit oss till SBTi-initiativet – vi måste alla bidra till att uppfylla Parisavtalet, säger Morten Thorsrud.  

SBTi-riktlinjerna för finanssektorn kräver att finansinstitut som If inkluderar investeringar när de sätter sina mål.  

– Ifs investeringsportfölj på cirka 120 miljarder kronor, varav mer än 6 miljarder har investerats i gröna obligationer, står för merparten av Ifs totala utsläpp av växthusgaser. Vi kommer nu att sätta upp mål för att anpassa investeringsverksamheten med Parisavtalet. En första analys av investeringsportföljen visar att If har ett bra utgångsläge – mer än hälften av portföljen kan för närvarande kategoriseras som i linje med Parisavtalet, säger Ifs CFO Måns Edsman.  

Fakta om Science Based Target Initiative
  • SBTi är ett partnerskap mellan FN:s Global Compact, World Resources Institute (WRI), CDP och Världsnaturfonden (WWF). Målet är att driva på för ambitiösa klimatåtgärder i den privata sektorn genom att göra det möjligt för företag att sätta vetenskapligt baserade utsläppsminskningar. 
  • Klimatmålen måste fastställas inom två år och överensstämma med vad den senaste klimatvetenskapen anser vara nödvändigt för att klara målen i Parisavtalet och hålla den globala uppvärmningen under 2 °C, men helst under 1,5 °C. 
  • Målen måste godkännas av SBTi och omfatta minst 5 år och högst 15 år räknat från inlämningsdagen. Framstegen mot målen måste rapporteras på ett transparent sätt och publiceras varje år. 
Morten Thorsrud, koncernchef, If Skadeförsäkring

Morten Thorsrud

Koncernchef
If Skadeförsäkring

Oslo

Måns Edsman, Chief Financial Officer, If

Måns Edsman

Chief Financial Officer
If Skadeförsäkring

Stockholm