Ledarskapskompass vägleder ledare och anställda i att utveckla ledarskap

I Ifs DEI-arbete (Diversity, Equity and Inclusion) har Ifs ledare många ansvarsområden. En av de viktigaste uppgifterna är att bygga förtroende och en kultur som säkerställer att If är en bra arbetsplats för alla anställda, oavsett vem de är. För att vägleda ledarskapsinsatser på If har vi utvecklat Ledarskapskompassen. 

Ledarkompassens fyra principer

Ledarskapskompassen har inspirerats av Ifs syfte och kärnvärden. Målgruppen är Ifs ledare på alla nivåer, men alla anställda som vill utveckla sitt personliga ledarskap uppmuntras också att använda kompassen.

  • Princip 1: Allt handlar om människorna 
  • Princip 2: Möjliggör genom vägledning 
  • Princip 3: Förbättra samarbetet 
  • Princip 4: Anta ett utifrån och in-perspektiv 

Kompassen är för både nya och erfarna ledare

Ilona Raibikienė är baserad i Vilnius, Litauen, och har arbetat på If i 21 år, numera som Head of Actuary and Data Modelling. Hon möter nya medarbetare med nyfikenhet för att skapa en trygg miljö och använder kompassen för att inspirera till ökat och förbättrat samarbete: 

– Jag börjar alltid med att ge nyanställda en ordentlig introduktion. Det är viktigt att inte bara ha professionellt stöd från en mentor, utan att också ta sig tid att lära sig att skapa relationer genom förtroende. 

Nyanställda introduceras
Kompassen kan användas för att öka och förbättra samarbete.

Människor är inte produkter, och vi bör vara nyfikna på dem, och nyfikna på att skapa relationer som skapar energi – det hjälper till att utnyttja våra gemensamma styrkor, vilket i sin tur gör att vi kan uppnå saker tillsammans. Ingen förlorar på att samarbeta; vi kan bara vinna, säger Ilona Raibikienė. 

Ilona pekar på fördelarna som en trygg arbetsmiljö ger:

- Vi vågar diskutera meningsskiljaktigheter, misslyckanden och missförstånd i en eller annan form. Regelbundna feedback-diskussioner säkerställer att oenighet inte gör att vi blir isolerade öar. Jag möter alltid mina medmänniskor initialt med förtroende, för jag tänker att andra är öppna för andra vinklingar, säger hon.  

Ingen förlorar på att samarbeta; vi kan bara vinna.

Ilona Raibikienė, Head of Actuary and Data Modelling

Viktigt att uppmuntra nyanställda

I år har nya .NET-praktikanter välkomnats till If av .NET-utvecklaren Fabian Miiro. Fabian har varit anställd på If sedan 2019 och arbetar på kontoret i Bergshamra i Sverige.

Hen har varit en del av trainee-programmet från första början, i år som ledare, och understryker vikten att uppmuntra Ifs nya ansikten att ta med sina nya perspektiv och idéer in i organisationen: 

– Jag märkte att en av de största aspekterna av detta är att se till att människor förstår att deras perspektiv spelar roll. Det är därför som vi har haft sessioner med våra trainees redan från deras första vecka på If, där hela syftet har varit att hitta ett sätt att påverka vårt sätt att arbeta. När trainees ser att man har sett och hört deras idéer, och att vi gör något åt det, gör att många fler idéer tar form, säger Fabian Miiro. Fabian har även gjort kunskapsdelning till en högt prioriterad fråga i trainee-programmet: 

.NET-praktikanter hos If
Nyanställda hos If uppmuntras att ta med idéer in i organisationen.

- Min uppgift är inte att ta plats. Som en ny ledare har det varit viktigt för mig att lämna skapa plats för våra nya trainees. Ibland sår jag fröet och teamet berättar hur de vill lösa det. Jag menar att alla har kunskap att dela med sig av, om vi bara lyssnar, säger hen. 

Fakta om ledarskapskompassen

Ledarskapskompassen är ett ledarskapsverktyg som är tänkt att rikta uppmärksamheten på ledarskapets viktigaste aspekter. Att hjälpa till med reflektioner kring vad ledarskap innebär och hur vi kan använda ledarskap för att bidra till Ifs framtid.  

Ledarskapskompassen består av skriftliga riktlinjer som är tillgängliga för både ledare och anställda via intranätet. Riktlinjerna diskuterar och ger exempel på beteende och kultur med hjälp av fyra huvudprinciper och inbjudningar till reflektion. 

Ilona Raibikienė

Ilona Raibikienė

Head of Actuary and Data Modelling

Vilnius, Litauen

Fabian Miiro

Fabian Miiro

.NET-utvecklare

Solna, Sverige