Hållbarhetsarbetet stannar aldrig upp

– Vi har tagit ett stort kliv med vårt hållbarhetsarbete på If. Hållbarhet är nu mer integrerat i Ifs strategi, organisation och affärsverksamhet, säger Philip Thörn, Ifs hållbarhetschef.

Philip Thörn har varit Ifs hållbarhetschef i fyra år. Han är den främsta kraften bakom utvecklingen av Ifs hållbarhetsarbete och samarbetar nära ledare och medarbetare på If – inom olika affärsområden, länder och en rad ansvarsområden.

Det är alldeles uppenbart att 2021 var ett händelserikt år. Om du kunde välja tre favoritåtgärder, vilka skulle du välja? 

– För det första skulle jag välja integreringen av hållbarhetsfaktorer direkt i våra underwriting-standarder för företagskunder. Vi förväntar oss nu att våra kunder följer FN:s Global Compact, även om de själva inte är företagsmedlemmar i initiativet. Responsen har varit överväldigande eftersom vi är det första försäkringsbolaget i Norden som integrerar hållbarhet i vår underwriting-verksamhet på det här sättet. 

Philip Thörn, Head of Sustainability, If
Philip Thörn har varit Ifs hållbarhetschef i fyra år. Han är den främsta kraften bakom utvecklingen av Ifs hållbarhetsarbete.

Min andra personliga favorit är att If har anslutit sig till SBTi (Science Based Targets initiative). Vi sätter vetenskapligt baserade klimatmål inte bara för vår egen verksamhet, utan för vår skadereglerings- och investeringsverksamhet. Det är ett ambitiöst åtagande som visar att vi är redo att göra vår del för klimatet.

Som en tredje höjdpunkt väljer jag Ifs Leadership Compass. Den innehåller konkreta verktyg för att våra ledare ska kunna hjälpa till att skapa en ännu mer jämställd, mångsidig och inkluderande arbetsplats. 

Jag är verkligen glad och stolt över vårt hållbarhetsarbete under 2021.

Philip Thörn, Ifs hållbarhetschef

Och vad ser du fram emot nästa år?

– Naturligtvis att hålla mitt eget exemplar av Ifs Hållbarhetsrapport för 2021 i mina händer. Nej, allvarligt talat, jag är glad att se ett ökat intresse för hållbarhetsfrågor hos alla våra medarbetare. Ett av fokusområdena framåt är att öka möjligheterna att engagera sig via internkommunikationen. Vi kommer också att lägga mycket arbete på att utveckla konkreta klimatmål och integrera hållbarhet ytterligare i vår affärsverksamhet. 

Philip Thörn siar om framtiden
Ett av fokusområdena framåt är att öka möjligheterna att engagera sig via internkommunikationen, säger Philip Thörn.

Om vi tittar på hållbarhetsområdet i stort, vilka trender har du sett?

– Jag är glad att se den övergripande förändringen i hur företag arbetar med hållbarhet. För några år sen fokuserade många företag främst på regelefterlevnad och hur man hanterar hållbarhetsrisker. Idag är ambitiösa företag djärvare och fokuserar också på de möjligheter som hållbarhet ger.

Har ribban höjts även för företagens hållbarhetsarbete med nya lagar och förordningar?   

– Ja, lagkraven blir hårdare, och de kommer att bli ännu tuffare de närmaste åren, med till exempel CSRD-direktivet (Corporate Sustainability Reporting Directive) och taxonomiförordningen. Oavsett lagkraven tycker jag att rapporten är ett bra sätt att blicka tillbaka på det arbete som vi har gjort tillsammans inom de olika delarna av organisationen. Jag hoppas att du kommer att gilla att läsa om det. 

Vilken är din övergripande känsla efter 2021?

– Jag är verkligen glad och stolt över vårt hållbarhetsarbete under 2021 – i det avseendet har det varit ett fantastiskt år. Hållbarhet är nu en av fyra hörnpelare i Ifs strategi, vi har en intern hållbarhetsorganisation på plats, och vi har tagit viktiga steg för att integrera hållbarhet i vår kärnverksamhet.

Men naturligtvis blir man aldrig klar, det finns alltid mer man kan göra. Hållbarhetsarbetet stannar aldrig upp. 

Kort intervju med Ifs hållbarhetschef Philip Thörn