Förebyggande av bränder och utsläpp med data och teknik

Ifs främsta experter på skadeförebyggande hjälper företagskunder att bygga metoder som fokuserar på aktiva skadeförebyggande åtgärder och skydd av verksamheten. 

Bränder är den vanligaste skadan för företag

En brand är fortfarande den vanligaste och allvarligaste formen av skador på egendom som företag drabbas av, och en tredjedel av företagsbränderna orsakas av elfel.

Ifs Safety Academy i Finland erbjuder företagskunder en unik tjänst som föddes ur en önskan om att studera och utveckla ett helhetsperspektiv på säkerhet. I dag är initiativet också viktigt i Ifs hållbarhetsarbete för att minska risk, förhindra utsläpp och begränsa miljöskador från företag och industrikunder.  

- If Safety Academy är den enda enheten som samlar in omfattande information om elsäkerhet. Kartläggning av riskerna för elbränder gör det möjligt att identifiera och förebygga de mest troliga stora skadorna på fastigheter och byggnader, säger Jussi Lehtonen, chef för skadeförebyggande i Finland och den som tog initiativet till säkerhetsakademin och utvecklade verksamhetsmodellen. 

Jussi Lehtonen, chef för skadeförebyggande hos If
Jussi Lehtonen, chef för skadeförebyggande i Finland tod initiativ till säkerhetsakademin.

Vi har utfört närmare 4 000 elektriska brandsäkerhets- inspektioner, vilket motsvarar mer än 41 000 transformatorstationer i drift.

Jussi Lehtonen, chef för skadeförebyggande arbete, If

Kartläggning av risken för elbrand

Kartläggningen av riskerna för elbränder, ofta kallat termisk avbildning, står för cirka 80 procent av säkerhetsakademins arbete.

If Safety Academy har systematiskt samlat in data från den elektriska utrustningen sedan 2013, vilket gör att vi kan studera data under en längre tidsperiod. 

– Vi har utfört närmare 4 000 elektriska brandsäkerhetsinspektioner, vilket motsvarar mer än 41 000 transformatorstationer i drift. Vi arbetar nära våra kunder för att öka deras förståelse för riskerna för elbränder och för att dela information. Som försäkringsbolag kan vi våra kunders verksamhet särskilt väl, och vi kan förstå de risker som är särskilt skadliga för dem, säger Jussi Lehtonen. 

Fokus på elcentralen

Säkerhetsinspektionerna fokuserar särskilt på företagets elcentral. Anledningen är att elcentralen spelar en avgörande roll för ett företags driftsäkerhet, och till och med begränsade skador på en elcentral kan göra att all produktion stoppas. Elsäkerhet spelar en mycket viktig roll när man tittar på ett företags övergripande säkerhet, men få är medvetna om detta i tid, och vi vill hjälpa våra kunder att förstå detta.  

Brist på information kan leda till felaktig känsla

Det finns få jämförbara datainsamlingar eller statistik om elektriska brandrisker. En annan stor utmaning är att mindre elbränder och allvarliga tillbud ofta inte utreds eller rapporteras i samma utsträckning. Brist på information kan lätt leda till en felaktig känsla av säkerhet när det gäller de tillhörande riskerna.

If Safety Academys arbete sammanställer fakta om elsäkerheten i Finland. Statistiken används för att identifiera huruvida detta är ett nationellt fenomen eller ett enskilt fall. Myndigheter, partners och utrustningstillverkare informeras om de upplevda riskerna, så möjligheterna att påverka är mycket stora. De fakta som samlas in är svåra att ignorera, vilket gör att resultaten har stor betydelse för samhället. 

Säkerhetsakademins operativa process har utformats så att den kan utvidgas till att omfatta kartläggning av andra viktiga risker i affärsmiljön, bland annat arbetsmiljörisker. 

Jussi Lehtonen, Loss Prevention Manager, If

Jussi Lehtonen

Skadeförebyggande chef,
If Safety Academy