Etikutbildning för alla anställda  prioriteras

If har lanserat ett nytt obligatoriskt utbildningsprogram för alla anställda. Målet är att ge alla medarbetare en förståelse av vad som menas med en ansvarsfull företagskultur och affärspraxis, och vad som förväntas av varje individ på If. 

Det nya obligatoriska programmet kallas One Responsible If, och temat är en ansvarsfull företagskultur och affärspraxis.

One Responsible If-programmet inkluderar kurser i etik, hållbarhet, fysisk säkerhet och IT-säkerhet, rapportering av incidenter och misstankar, bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism samt intressekonflikter. 

 – Ansvarsfulla affärsmetoder är grundläggande för Ifs verksamhet, säger Victor Kihlström, Head of Legal Operations på If, som också förklarar:  

–  Vi har ett långsiktigt engagemang för att If ska vara det mest omtänksamma försäkringsbolaget på marknaden. Omtänksam betyder att vi inte bara bryr oss om oss själva och våra kunder, utan att vi även förstår vår roll i samhället. 

Victor Kihlström, Head of Legal Operations på If
Ansvarsfulla affärsmetoder är grundläggande för Ifs verksamhet, säger Victor Kihlström, Head of Legal Operations på If.

Människor och företag anförtror oss sådant som de bryr sig om, och lägger sedan förtroendet att ta hand om dessa saker i våra händer. Om vi ska uppfattas som ett omtänksamt företag måste vi alla se på vårt ansvar på samma sätt. För att nå det målet har vi skapat utbildningsprogrammet One Responsible If. 

Ansvarsfulla affärsmetoder är grundläggande för Ifs verksamhet.

Victor Kihlström, Head of Legal Operations, If

One Responsible If-utbildning för alla anställda

Alla anställda kommer att behöva slutföra programmet varje år, och nya medarbetare får en inbjudan om att påbörja programmet under de första dagarna av sin anställning.

För att säkerställa att programmet tas väl emot och är begripligt för alla medarbetare finns det på de nordiska och baltiska språken och på engelska.  

–  One Responsible If-utbildningen kommer att ses över och uppdateras varje år för att säkerställa att vi har relevanta, intressanta kurser i en föränderlig värld och regelverk. Programmet kompletteras av olika typer av utbildningar, beroende på medarbetarnas befattning och arbetsuppgifter. Programmet kan ses som ett ramverk på högre nivå för att säkerställa att alla har samma grund för de viktigaste ämnena, som etik och hållbarhet, säger Hannele Sääksvuori, Compliance Officer på If. 

Hannele Sääksvuori, Compliance Officer på If
One Responsible If-utbildningen kommer att ses över och uppdateras varje år, berättar Hannele Sääksvuori, Compliance Officer på If. 

– Vårt företagsansvar handlar om den påverkan som vår organisation har på samhället, miljön och ekonomin. I det här programmet kommer alla medarbetare i If-koncernen att lära sig om våra viktigaste etiska och praktiska riktlinjer, och vad som krävs av var och en för att vi ska lyckas tillsammans, som One Responsible If, säger Victor Kihlström. 

If har beräknat att alla medarbetare kommer att lägga cirka 2,5 timmar vardera på programmet. 

– Som If-anställda behöver vi veta vad som förväntas av oss, säger Katarina Rodell Zaar, Senior Legal Counsel på If. 

Victor Kihlström, Head of Legal Operations

Victor Kihlström

Head of Legal Operations

Stockholm, Sverige

Hannele Sääksvuori

Hannele Sääksvuori

Compliance Officer

Esbo, Finland

Katarina Rodell Zaar

Katarina Rodell Zaar

Senior Legal Counsel

Stockholm, Sverige