Gula kepsar till finska skolbarn

För att öka nyblivna skolbarns synlighet och trafiksäkerhet donerar If basebollkepsar med reflexer på till alla förstaklassare i Finland. På 15 år har mer än en miljon barn fått sin egna gula keps.

När barnen kommer tillbaka till skolan i augusti varje år finns det alltid en ny grupp förstaårselever på vägarna. 2006 tänkte If-anställda på hur vägsäkerhet skulle kunna främjas genom en positiv långtidssatsning som skulle fånga just barns uppmärksamhet. 

De kom på idén med reflexkepsar som skulle varna vägtrafikanter om små skolbarn i färd med att lära sig att gå till skolan på egen hand. 

Omedelbart 2006 beställde omkring 3 000 finska skolor kepsar till sina förstaårselever. Kepsarna har självlysande, gul reflextejp som hjälper till att öka barnens synlighet i trafiken. Under årens lopp har kepsen fått ny design ett antal gånger för att hålla sig à jour med barnens föränderliga klädstilar. 

– Med de gula kepsarna vill vi uppmuntra människor att tänka på barns trafiksäkerhet, men även ens egen. Det är fantastiskt att se att människor tycker att deras egna trafikbeteende har förbättrats de senaste tio åren i Finland, säger Isabel Bergström, Brand Manager på If. 

Enligt Ifs undersökning tror finländarna att de viktigaste sätten att säkerställa en trygg väg till och från skolan är positiva exempel på trafiksäkerhet från föräldrars håll, ett ökat antal gång- och cykelvägar samt tunnlar och användning av reflexer och reflekterande material.  

Tre av fyra personer i Finland anser att bilister beter sig väl i trafiken. Nästan varannan bilförare i undersökningen svarade att de alltid kör försiktigt, att jämföra med att bara omkring en tredjedel svarade samma sak för tio år sen. 

Utöver dem som alltid är försiktiga svarade 43 procent av bilisterna att de ändrar på sitt körbeteende när skolan börjar i augusti och då iakttar mer försiktighet omkring övergångsställen och även saktar ner i närheten av skolor.  

– Vi betonar alltid rollen som föräldrar till förstaårselever har och rollen bilister har när det handlar om att göra vägarna säkrare för barn som är på väg till skolan. Föräldrar borde gå skolvägen tillsammans med sina barn innan skolterminen sätter i gång, och alla bilister måste sakta ner i närheten av skolor samt vara särskilt försiktiga vid övergångsställen, förklarar Isabel Bergström.  

De senaste femton åren har de gula kepsarna ökat synligheten i trafiken i Finland. 2020 började 58 000 barn skolan för första gången och nästan 55 000 kepsar skickades till olika skolor. Initiativet har tagits emot väl: I en mätning i augusti 2020 svarade sex av tio personer att de är sig positiva till de gula kepsarna för att de främjar en viktig fråga där budskapet är tydligt och positivt.  

- Budskapet och den visuella utformningen av de gula kepsarna har ändrats över tid. I augusti 2020 frågade vi flera finska influencers som är aktiva på sociala medier om de ville delta i initiativet. De delade då foton och minnen från sin egen första dag i skolan i sina kanaler, säger Isabel Bergström. 

Initiativet med de gula kepsarna spelar en viktig roll i Ifs hållbarhetsarbete. 

– Vi vill vara en del av människors vardag och gör vårt bästa för att förbättra trafiksäkerheten. De gula kepsarna utgör en fantastisk insats för att nå det målet, säger Isabel Bergström.  

Isabel Bergström

Brand manager,
If