Framtidens kontor stärker personalen

På framtidens arbetsplats kommer människor att förvänta sig lokaltillverkade möbler och att matavfall blir till biogas. Kontorsutrymmen kommer även att skräddarsys till att passa ens egna krav, oavsett vilket ändamålet är – möten, gemensamma projekt eller tyst ensamarbete.

Jonas Veiberg har tillsammans med Christine Aasen jobbat med att utveckla framtidens kontor på Ifs norska högkvarter i Oslo. Projektet “Best Place to Work” vid Vækerø är ett av två pilotprojekt och om det blir framgångsrikt kan erfarenheterna komma att inspirera utvecklingen av fysiska miljöer inom ytterligare delar av If och även andra företags lokaler på ett hållbart sätt. 

– Om vi ska utveckla en god kultur på kontoret och känna att vi är en del av någonting måste vi träffas. Det är svårt att utveckla en kultur enbart via skärm, säger de.  

Framtidens kontor kommer att vara en “aktivitetsbaserad arbetsplats”. Med andra ord kommer dagens uppgifter att avgöra var man väljer att spendera sin tid. Dagen kan börja i ett projektrum, och efter lunch kanske man sitter nära kollegorna. Nästkommande dag kanske man sitter i en tyst avdelning och skriver klart en rapport.  

– Det kommer att finnas fler stolar än personer och det kommer att gå att sitta med sina kollegor. Vi tror att det så småningom kommer att utvecklas till den grad att olika miljöer kommer att etableras i olika delar av lokalerna, men mer överlappande mellan olika avdelningar än det har varit förr. Så småningom kommer alla veta att man hittar handläggare som hanterar skadeärenden på en plats och reserådgivare på en annan. Genom att inte på förhand ta fram bestämda platser kommer det att skapas nya aktivitetsmönster som hindrar människor från att bli ihoptryckta med varandra, säger Christine Aasen. 

Kontorslandskapet kommer att delas in i tre områden: Ett öppet område, ett stillsamt område och ett helt tyst område. Det öppna området börjar efter entrén till lokalen och avgränsningarna mellan områdena kommer att vara tydligt utmärkta. Arbetet har påverkats av covid-19, personer som jobbar hemifrån och planering av infektionskontroll. 

– När vi blickar in i framtiden är det viktigt att vi planerar så att det går att säkerställa att ytor är lättstädade och att det går att hålla ett tryggt avstånd i lokalerna. Det kanske borde gå att öppna dörrar och kranar med våra armbågar, säger Jonas Veiberg.  

Hållbarhet har genomsyrat alla beslut och inköp under en längre tid. Frukt och kaffebönor på arbetsplatsen kan spåras tillbaka till sitt ursprung. Kontorsmaterial är certifierade med det nordiska miljömärket Svanen och möblerna kommer från lokala företag i södra Norge och området Gudbrandsdalen som också tillhör Norge. Högkvalitetsprodukter måste ha ett långt liv, vara miljövänliga och möjliga att återvinna. Matavfall blir till biogas och används som drivmedel i bussar som åker förbi kontoret.  

Framtidens kontor bör minimera det ekologiska fotavtrycket och resultera i stolta och mer nöjda anställda.  

– Varje beslut som fattas borde stödja FN:s globala mål för hållbar utveckling. I den avlägsna framtiden hoppas vi att valen av material som vi gjort visar sig vara korrekta – att kvaliteten upprätthållits och att vi lämnade minsta möjliga ekologiska fotavtryck, säger Christine Aasen och Jonas Veiberg.  

Christine Aasen

Product Developer,
If

Jonas Veiberg

Head of Purchasing and Projects,
If