Energisektorn förbereder sig för att möta klimatförändringarna

Klimatförändringar kan innebära allvarlig påverkan på elproduktionen. Forskningsprojektet KLIMPEN har som mål att utöka förståelsen för hur energisektorn kan påverkas av klimatförändringar och även vilka anpassningsåtgärder som kan införas för att minska riskerna, säger Fredrik Aronsson, riskingenjör på If.

Forskningsprojektet KLIMPEN, som har siktet inställt på att förstå sig på konsekvenserna av klimatförändringar och möjligheterna inom energiindustrin, inleddes i januari 2020 och förväntas vara slutfört i mars 2021.  

Projektet består av arbetsgrupper som fokuserar på olika typer av energi: biomassa, vatten-, sol-, vind- och kärnkraft, och även kraftdistribution och energianvändning. Statliga forskningsinstitut inom energi och miljö är involverade, inklusive IVL Svenska Miljöinstitutet och SMHI. Därutöver ingår flera framstående energibolag som Vattenfall, Statkraft och Fortum. If har gått in som sponsor i projektet och bidrar även inom områden som riskhantering, kunskap om skadeärenden och med att stödja koordinationen av arbetsgrupperna.  

- Projektets mål är att förbereda intressenterna inför framtiden. Hur kommer klimatförändringarna att påverka energisystemen? Vilka anpassningsåtgärder kan komma att behövas? Hur kan företag förbereda sig för ändrade villkor inom produktion? säger Fredrik Aronsson.  

Klimatscenarier som gäller vart och ett av segmenten inom energiindustrin kommer att bidra med väsentlig information och data, vilket kommer att hjälpa såväl företag som kommuner med att förbereda sig inför potentiella konsekvenser som ett förändrat klimat kan innebära i deras regioner eller där de verkar. Projektet KLIMPEN kommer att tillhandahålla värdefulla insikter gällande framtidens energiproduktion i Norden. Resultaten och utfallen av forskningen kommer dock att vara giltiga och tillämpliga för alla industrier och platser.   

Dessa exponeringar är universella och därför kommer lärdomarna från projektet att bidra till mervärde när det gäller riskbedömning framkallad av klimatförändringar. Och det är oavsett om det gäller kravis, skogsbränder, översvämningar eller andra naturfenomen som kan inträffa var som helst i världen. 

- Resultaten och datan från projektet kommer att redovisa riskerna som vi står inför och kan användas till att stärka vikten av förebyggande åtgärder, förberedelser inför framtida risker och för att minimera förluster orsakade av potentiella klimatförändringar.

De slutgiltiga rapporterna kommer att identifiera riskområden och redovisa hur experter ser på den påverkan på energiindustrin som kommer från förändringar i klimatet i en särskild region i Sverige. Efter det är det upp till varje energiproducent, kommun eller annan aktör att besluta vad fokus bör ligga på för att försäkra sig om att de är motståndskraftiga nog inför de kommande förändringarna, och att de kan möta utmaningarna som väntar i framtiden, säger Fredrik Aronsson. 

Fredrik Aronsson

Riskingenjör på If