Gå direkt till sidans huvudmenyn Gå direkt till sidans innehåll

Nyhetsrummet

Välkommen! Här får du som journalist svar på frågor om If och försäkringar. Du hittar pressmeddelanden, bilder och video, samt ingångar till våra sociala kanaler. Kontakta oss gärna!

Starkt kvartal trots rekordhöga skadenivåer

05-10-2023, 06:39

KVARTALSRAPPORT Försäkringsbolaget If gör ett starkt första kvartal. Resultatet ökar, totalkostnadsprocenten minskar och förnyelsegraden är fortsatt hög. Samtidigt når skadeutbetalningarna en ny rekordnivå. If betalar över 100 miljoner SEK om dagen i skadeutbetalningar.

Ifs koncernchef Morten Thorsrud. Foto: Fredrik Persson

If presenterar ännu ett starkt kvartal. Det är dock svårt att göra en rättvis jämförelse med Q1 2022. I slutet av februari 2022 inleddes Rysslands anfallskrig mot Ukraina, vilket snabbt fick stora konsekvenser för världshandeln och finansmarknaderna.

– När vi rensar för finansiellt resultat så ser vi en stabil, god utveckling. Resultatet i försäkringsaffären växer med 17 procent, och samtidigt är förnyelsegraden god. Vår tillväxt är stabil, säger Ifs koncernchef Morten Thorsrud.

If har under flera år sett inkrementella förbättringar på en rad centrala områden. Den utvecklingen fortsätter. Resultatet förstärks, totalkostnadsprocenten förbättras till 82,4 och premieinkomsten ökar med 6,1 procent.

Resultatet är därför gott, trots att antalet skador är högre än någonsin. If har för första gången passerat 100 miljoner SEK per dag i utbetalningar.

Förutom en all-time-high-nivå på skadeutbetalningar pressas resultatet av en svag nybilsförsäljning, framför allt i Sverige, och av fler vinterskador än normalt. Samtidigt är antalet stora skador lägre än förväntat vilket påverkar resultatet positivt.

Ifs storlek och stabilitet är en fördel när omvärlden präglas av extrem volatilitet och en rad ovanliga faktorer som påverkar hushållens och företagens ekonomi: kriget, inflationen och ränteläget.

– Det är centralt att kunna hitta en balans mellan nödvändiga prisjusteringar till följd av inflationen och att behålla kundernas förtroende. Vår långsiktiga strategi är stabila priser. Den håller vi fast vid även när omvärlden skakar. Vi ser att det är en framgångsrik strategi, och Ifs förnyelsegrad är fortsatt hög, säger Morten Thorsrud.

2023 börjar If rapportera resultat enligt de nya redovisningsstandarderna IFRS 17 och IFRS 9. För jämförbarhet har samma period föregående år räknats om i enlighet med IFRS 17. Däremot har inte kapitalförvaltningens resultat räknats om enligt IFRS 9.

Koncernresultat för första kvartalet 2023

  • Totalkostnadsprocenten för första kvartalet är 82,4 (83,9 procent under Q1 2022).
  • Resultat från försäkringstjänster för kvartalet är 2 428 MSEK (2 062)
  • Premieinkomst under kvartalet var 22 033 MSEK (20 164)
  • If har totalt en premietillväxt på 6,1 procent för kvartalet jämfört med samma period 2022.
  • Finansiellt resultat under första kvartalet var 1 400 MSEK (3 143).

Det svenska resultatet

Premieinkomsten växer med 3,8 procent på den svenska marknaden, jämfört med Q1 2022. Tillväxten är starkast i affärsområde Företag. Resultatet är något sämre än första kvartalet 2022, och pressas av den fortsatt svaga nybilsförsäljningen. I Sverige sjönk nybilsförsäljningen med 9% under perioden.

2023 börjar If rapportera resultat enligt den nya redovisningsstandarden IFRS 17 och IFRS 9. För jämförbarhet har samma period föregående år räknats om till den nya standarden.

  • Premieinkomsten under första kvartalet var 5 759 MSEK (5 496 MSEK under Q1 2022)
  • Resultat från försäkringstjänster landade på 899 MSEK (948 MSEK)
  • Totalkostnadsprocenten för Q1 var 80,4 (78,2)

Presskontakter

Pressfrågor

För journalister 

press@if.se

08-410 023 03 

Jessica Balksjö Nannini

Presschef

jessica.balksjo.nannini@if.se

Följ oss i sociala medier