Gå direkt till sidans huvudmenyn Gå direkt till sidans innehåll

Nyhetsrummet

Välkommen! Här får du som journalist svar på frågor om If och försäkringar. Du hittar pressmeddelanden, bilder och video, samt ingångar till våra sociala kanaler. Kontakta oss gärna!

Sjukskrivningar av stress på rekordnivå – se regionala variationerna

03-21-2024, 06:00

Antalet stressrelaterade sjukskrivningar ökar dramatiskt och i slutet av förra året var antalet sjukskrivna till följd av stress högre än på flera decennier. Åtta av tio som drabbas är kvinnor, visar Ifs genomgång och regionala kartläggning av Försäkringskassans senaste siffror. ”Denna ökning är oroande. Samhällskonsekvenserna blir stora, och vi vet dessutom att det finns ett mörkertal bland fler än de som syns i sjuktalen”, säger Kristina Ström Olsson, hälsostrateg på If.

Ny statistik visar att antalet sjukskrivna på grund av stress är högre än någonsin.

Försäkringskassans alldeles färska årsstatistik visar att antalet stressrelaterade sjukskrivningar fortsätter att öka från en redan oroande nivå. I december 2023 var 44 465 personer i Sverige inne på en minst två veckor lång sjukskrivning på grund av stress. I början av 2010-talet, var motsvarande siffra nere på drygt 6 660 personer.

Antalet sjukskrivna på grund av stress har med andra ord ökat nästan sjufalt på ett drygt decennium. I november 2023 noterades det högsta antalet sjukskrivna sedan 2005.

– Stressrelaterade sjukskrivningar fortsätter, trots att det uppmärksammats tidigare, att bli ett allt större samhällsproblem. Främst drabbar det individen och dennes anhöriga men det innebär också en stor påfrestning för arbetsgivare och inte minst samhället, säger Ifs hälsostrateg Kristina Ström Olsson.

De stressrelaterade sjukskrivningarna minskade något under pandemin, men har de senaste åren klättrat uppåt igen.

– Många lever idag ett hybridarbetsliv. Det försvårar för arbetsgivare att se stressade medarbetare och sjuknärvaro. Arbetsmiljöarbetet är ur flera perspektiv viktigare än någonsin. Problem med stress måste fångas i tid, innan bubblan brister, säger Kristina Ström Olsson.

Det finns stora regionala skillnader, från Jämtland som har högst och Östergötland som har lägst andel stressrelaterade sjukskrivningar (se tabell längre ner).

– Att det är så stora geografiska skillnader i sjukskrivningsmönstret kan bero på skillnader i faktorer som demografi, näringslivsklimat, organisatorisk arbetsmiljö eller insatser på arbetsplatsen som främjar hälsa och arbetsförmåga. I viss mån kan även bedömning och klassificering vid arbetsförmågebedömningar i sjukskrivningsprocessen förklara skillnader, säger Kristina Ström Olsson.

Kvinnor särskilt utsatta

Stressrelaterade sjukskrivningar drabbar framför allt kvinnor.  Av de 44 465 personer som i december var sjukskrivna på grund av stress var 34 952 kvinnor, del vill säga 79 procent.

Stressrelaterade sjukskrivningar utgör också en större andel av samtliga sjukskrivningar för kvinnor. Av alla pågående, längre sjukdomsfall bland kvinnor var 27 procent stressrelaterade, jämfört med 13 procent bland män.

– Yrkesroll och bransch kan inverka på stressnivå och risken för sjukskrivning. En tydlig riskfaktor är om kraven på jobbet inte är i linje med vilken kontroll hen har att kunna ta sitt ansvar kring de krav som ställs. Kvinnor tar utöver ansvaret för sitt jobb, ofta ett större ansvar för hemsysslorna. Att gå från arbetsdagen till hemarbetet kan leda till ett större stresspåslag, när kropp och sinne egentligen ropar efter återhämtning, säger Kristina Ström Olsson.

Tabeller

 

Län

Andel av alla sjukskrivna som är stressrelaterade

Antal sjukskrivna på grund av stress

Jämtland

27 %

788

Värmland

26 %

1 679

Uppsala

24 %

1 864

Kronoberg

24 %

886

Västernorrland

24 %

1 268

Dalarna

24 %

1 491

Västra Götaland

23 %

9 391

Västmanland

23 %

1 351

Stockholm

23 %

9 199

Västerbotten

23 %

1 339

Örebro

22 %

1 379

Blekinge

22 %

572

Halland

21 %

1 286

Södermanland

20 %

1 273

Jönköping

20 %

1 451

Gävleborg

20 %

1 300

Kalmar

20 %

913

Skåne

19 %

4 385

Norrbotten

19 %

840

Gotland

18 %

174

Östergötland

18 %

1 624

Källa: Försäkringskassan. Avser december 2023. (If har även tagit fram lokala pressutskick med andel sjukskrivna per kommun och län). 

 

Ifs nordiska hälsorapport

Under 2023 släppte If sin nordiska hälsorapport som visar på oroande nivåer av stress i samtliga nordiska länder. Rapporten visar att 85 procent upplever negativ stress i varierande grad. För många är stressen långvarig och har påverkat arbetsförmågan negativt.

Sverige är det land där det skiljer sig mest mellan kvinnor och män. Läs hela rapporten här:https://www.if.se/globalassets/se/dokument/if/if-nordic-health-report-2023.pdf

Metod

Den här artikeln bygger på Försäkringskassan statistik över pågående stressrelaterade sjukfall. De senast rapporterade siffrorna är från december 2023.

Statistiken gäller sjukfall som pågått i minst 14 dagar med en stressdiagnos (diagnoskod F43).

När vi beskriver förändringar över tid jämför vi med antalet sjukskrivna med dels början av 2010-talet när sjukskrivningarna var som lägst, dels december 2019, det vill säga före pandemin.

Presskontakter

Pressfrågor

För journalister 

press@if.se

08-410 023 03 

Jessica Balksjö Nannini

Presschef

jessica.balksjo.nannini@if.se

Följ oss i sociala medier