Gå direkt till sidans huvudmenyn Gå direkt till sidans innehåll

Nyhetsrummet

Välkommen! Här får du som journalist svar på frågor om If och försäkringar. Du hittar pressmeddelanden, bilder och video, samt ingångar till våra sociala kanaler. Kontakta oss gärna!

Naturskador för en miljard förra året

12-05-2023, 06:00

Klimatförändringarna ökar risken för skyfall, värmeböljor och jordskred, med stora materiella skador som följd. I Sverige utgick skadeersättningar för nästan en miljard kronor förra året – men betydligt mindre än toppåret 2021. "Det krävs kraftfulla och långsiktiga åtgärder för att rusta våra samhällen mot extremväder", säger Philip Thörn hållbarhetschef på försäkringsbolaget If.

Statistiken kommer från Svensk Försäkring och rapporten Naturorsakade försäkringsskador i Sverige 2015–2022. Till naturorsakade skador räknas framför allt skador orsakade av stormar och vatten men även andra skador orsakade av exempelvis jordskred, bergras, lavin och hagel. Skador som orsakats av åska respektive skogsbrand ingår inte.

Natur- och väderrelaterade händelser har de senaste åren orsakat skador för över 8 miljarder kronor i Sverige. När klimatet blir varmare väntas naturskadorna öka.

Under år 2022 ersattes 17 832 försäkringstagare i Sverige med sammanlagt 995 miljoner kronor för naturskador. Det är det tredje högsta beloppet sedan 2015. Toppåret var 2021 då ersättningarna uppgick till 3,3 miljarder kronor. Det visar statistik från branschorganisationen Svensk Försäkring som If har sammanställt.

– Vi behöver bygga ett mer robust och motståndskraftigt samhälle. Här krävs samverkan och nytänkande – och att fokus flyttas från problem till lösningar och från planering till genomförande. Klimatanpassningsarbetet behöver öka takten, säger Philip Thörn, hållbarhetschef på If.

Naturskadorna varierar väldigt mycket från år till år. Med en svår storm eller en stor översvämning drar kostnaderna snabbt iväg. Framför allt översvämningar blir kostsamma. De stora skyfallen som drabbade Gävleborgs län år under 2021 står ensamma för omkring en fjärdedel av alla ersättningar i Sverige sedan 2015.

Stora skillnader

De regionala skillnaderna är väldigt stora. I Gävle motsvarar naturskadorna över 2 000 kronor per person och år sedan 2015, medan skadorna i Sundbyberg kostat mindre än 10 kronor.

– Alla kommuner behöver arbeta långsiktigt och systematiskt med klimatanpassning – vissa kommuner är mer sårbara än andra men alla kan drabbas av exempelvis skyfall eller värmebölja, säger Philip Thörn, på If.

Samverkan för klimatet 

If samverkar bland annat med Cicero och IVL Svenska Miljöinstitutet i forskningsprojektet ”Klimatanpassning för hållbar försäkring”. Målet med projektet är att identifiera hållbara åtgärder som kan förebygga skador orsakade av extremregn och skyfall. Resultatet kommer att presenteras under nästa år.

Kommunerna som drabbades värst 2022

Kommun

Skadebelopp

Göteborg

63 milj. kr

Norrköping

52 milj. kr

Töreboda

40 milj. kr

Båstad

32 milj. kr

Örebro

26 milj. kr

Stockholm

24 milj. kr

Malmö

19 milj. kr

Jönköping

16 milj. kr

Norrtälje

15 milj. kr

Arvika

15 milj. kr

Kommunerna som drabbats värst sedan 2015

Kommun

Per person och år

Gävle

2 121 kr

Sotenäs

642 kr

Sandviken

626 kr

Bjuv

618 kr

Töreboda

603 kr

Båstad

522 kr

Hallsberg

392 kr

Grästorp

362 kr

Norrtälje

350 kr

Hofors

349 kr

 

Metod och källor

Statistiken kommer från Svensk Försäkring och rapporten Naturorsakade försäkringsskador i Sverige 2015–2022.

Till naturorsakade skador räknas framför allt skador orsakade av stormar och vatten men även andra skador orsakade av exempelvis jordskred, bergras, lavin och hagel. Skador som orsakats av åska respektive skogsbrand ingår inte.

Statistiken omfattar skador som berör hem-, villahem-, fritidshus-, båt-, företags och fastighetsförsäkring samt övrig försäkring men inte skador som omfattas av trafik- och motorfordonsförsäkringar.

Rapporteringen är frivillig, men samtliga företag som är medlemmar i Svensk Försäkring samt ytterligare ett par företag som har omfattande försäkringsverksamhet i Sverige, har rapporterat in uppgifter. Täckningsgraden på den svenska skadeförsäkringsmarknaden bedöms vara omkring 90 procent.

Läs mer om hur vi i Sverige jobbar med klimatanpassning: Så arbetar Sverige med klimatanpassning - Krisinformation.se

Har du frågor?

Kontakta Ifs presstjänst, på press@if.se, 08-410 023 03.

Presskontakter

Pressfrågor

För journalister 

press@if.se

08-410 023 03 

Jessica Balksjö Nannini

Presschef

jessica.balksjo.nannini@if.se

Följ oss i sociala medier