Gå direkt till sidans huvudmenyn Gå direkt till sidans innehåll

Nyhetsrummet

Välkommen! Här får du som journalist svar på frågor om If och försäkringar. Du hittar pressmeddelanden, bilder och video, samt ingångar till våra sociala kanaler. Kontakta oss gärna!

Fler prioriterar att försäkra saker framför hälsa och arbetsförmåga

11-30-2021, 06:00

Var femte person är osäker eller känner sig inte trygg med sin privatekonomi om något händer och om de då skulle ha råd att till exempel bo kvar i bostaden. Ändå är det fler som prioriterar att försäkra sina saker än sin hälsa och intjäningsförmåga. Det visar en undersökning som Novus utfört på uppdrag av försäkringsbolaget If.

Kristina Ström Olsson, hälsostrateg på If.

De flesta – fyra av fem – går inte runt och oroar sig över ett otillräckligt ekonomiskt skydd om en i hushållet skulle råka ut för något, medan var femte person upplever en osäkerhet kring privatekonomin. Det visar en undersökning som Novus utfört på uppdrag av If.

– Nästan 6 av 10 har kompletterat med försäkringar för att trygga sin och familjens ekonomiska situation. Det är glädjande, men det betyder också att många står utan extra skydd, säger Ifs hälsostrateg Kristina Ström Olsson.

Undersökningen visar att många är mer noggranna med att försäkra saker än sin hälsa och intjäningsförmåga. 3 av 10 säger sig mer noggranna med att försäkra sitt hus och sin bil än att försäkra sig själv och sin familj, mot 2 av 10 som prioriterar personförsäkring högst.

Skyddet via den allmänna socialförsäkringen är sällan tillräckligt för att man ska kunna behålla sin levnadsstandard om något skulle hända. Det vet de flesta. Bara var fjärde person litar på att skyddet från den allmänna socialförsäkringen kombinerat med eventuella arbetsgivarbetalda försäkringar skulle vara tillräckligt.

Pandemin har ökat riskmedvetenheten och vikten av att se över hushållsekonomin för att skapa beredskap. Förlorad arbetsförmåga innebär ett ekonomiskt avbräck som frestar på de flesta hushåll. Det kan bli svårt att försörja sig och familjen om man blir långvarigt sjuk eller skadar sig.

– Coronapandemin har förändrat den ekonomiska situationen för många, men också fungerat som en påminnelse om att oväntade saker kan hända. Att skydda sig och sin familj har blivit viktigare. Det ser vi också genom att fler tecknar livförsäkring och sjuk- och olycksfallsförsäkringar.

Så tryggar du din ekonomi – fyra tips!

• Se över privatekonomin för det kommande året och ställ utgifter mot inkomster. Se till att om möjligt ha minst en månadslön sparad för oförutsedda utgifter, som trasiga vitvaror.
• Titta på hur din ekonomi skulle påverkas vid en period med sjukfrånvaro. Mer information finns på ersattningskollen.se
• Om du inte redan tecknat sjuk- och olycksfallsförsäkring och livförsäkring, gå in och läs hur försäkringarna hjälper till att trygga familjens ekonomi om olyckan skulle vara framme.
• Ta hand om din hälsa. Med goda levnadsvanor minskar risken för ohälsa och olycksfall.

Fråga: Vilket av nedanstående är du mest noggrann med att försäkra?

• Personförsäkringar för mig själv och/eller min familj (19%)
• Sakförsäkringar som hemförsäkring, bil och cykel (30%)
• Är lika noggrann med båda (45%)
• Har inga försäkringar (2%)
• Vet ej (4%)

Fråga: Om du tänker på försäkringar generellt, känner du trygghet för din ekonomiska situation om du eller någon i din närhet råkar ut för allvarlig skada, sjukdom eller dödsfall?

• Ja, jag har kompletterat mitt skydd med privata försäkringar (57%)
• Ja, jag litar på att ersättningar från den offentliga socialförsäkringen är tillräckliga i kombination med eventuella ersättningar från arbetsgivarbetalda försäkringar (24%)
• Nej, jag saknar privat komplement vilket kan leda till större inkomstförluster än vad min nuvarande situation klarar av och till exempel göra det svårt att bo kvar i bostaden (6%)
• Vet ej (13%)

Om undersökningen:
Panelundersökningen genomfördes av Novus och besvarades av 3 029 personer den 10–14 september 2021. Respondenterna i undersökningen bestod av allmänhet 18–79 år och hade en jämn fördelning mellan kön, ålder och geografisk hemort.
Resultat från undersökningen:

Presskontakter

Pressfrågor

För journalister 

press@if.se

08-410 023 03 

Jessica Balksjö Nannini

Presschef

jessica.balksjo.nannini@if.se

Följ oss i sociala medier