Lärdomar av naturkatastrofer för att minska påverkan på kunder

Naturkatastrofer kommer alltid att existera. Men med vårt kompetenscenter för naturkatastrofer kan vi bättre förstå risker och hjälpa våra kunder att mildra konsekvenserna om något skulle inträffa.  

Nästan varje dag inträffar en översvämning, en storm eller en naturkatastrof någonstans i världen.

Som ett internationellt försäkringsbolag med stora kunder världen över har vi ofta kunder som drabbas. Oavsett om det är en översvämning i Europa eller en storm i Centralamerika.  

– Vi arbetar mycket aktivt med NatHaz, eftersom vi har kunder över hela världen, säger Fredrik Holmqvist och använder den engelska förkortningen för naturkatastrofer, som ofta används av riskingenjörer med expertis inom området. Fredrik Holmqvist är chef för Property Risk Management Services i Danmark och internationellt.  

Fredrik Holmqvist, If
Fredrik Holmqvist är chef hos If för Property Risk Management Services i Danmark och internationellt.

På If förstärker vi nu vår övergripande strategi för riskbedömning av naturkatastrofer. Målet med vårt kompetenscenter för naturkatastrofer är att öka kompetensnivån inom området som rör naturkatastrofer på If, och att stödja våra kunder samt erbjuda åtgärder som kan minska deras risk att drabbas av naturkatastrofer.  

Arbetar för att minska påverkan

För att uppnå detta har vi organiserat våra medarbetare och kompetenser så att vi enkelt kan samla in information för att underlätta en djupgående riskbedömning av våra kunders exponering för naturkatastrofer. Genom Ifs insikter om risker till följd av naturens krafter, kan vi stödja våra kunder, inte bara efter en naturkatastrof, utan även förebyggande.  

– Om en kund bygger en ny fabrik, kan vi kartlägga hur allvarlig risken för naturkatastrofer är på just den platsen. Vi kan hantera risken för översvämningar, och vi kan stödja kontinuitetsplaner för hur ett företag bör förbereda sig och agera under och efter en nödsituation. Prevention kan byggas in i konstruktionen på en plats, säger Holmqvist.  

– Över hela världen expanderar vi som samhällen våra städer och bygger mer och mer på kanske mindre lämplig mark. Människor vill gärna bo där vädret är varmt, men dessa områden kan också vara exponerade för orkaner och tyfoner. Vi vill gärna bo nära vatten, men det är också där som det finns risk för översvämningar och blåst. En annan megatrend med NatHaz-exponering är miljöanpassning av ekonomin. Sol- och vindkraftsparkerna som behövs för denna övergång ligger ofta i områden som drabbas av naturkatastrofer. Energisektorn måste bygga och säkra dessa tillgångar på ett bra sätt, och försäkringsbranschen är en del av ekvationen för att stödja en säker konstruktion och hantering av dessa risker.  

Att identifiera sårbarheter kan minska miljöpåverkan 

Att hjälpa kunder att förbereda sig för dessa händelser innebär också att minska den potentiella miljöpåverkan som kan orsakas av förstörelse av byggnader och utrustning, för att inte tala om den skada som kan åsamkas människor och den lokala livsmiljön.

– Det finns inte så mycket vi kan göra åt katastrofala naturhändelser, men mindre naturkatastrofer kan också orsaka skador. Till exempel kan en transformator som inte har förankrats tillräckligt väl välta till följd av vibrationer orsakade av en jordbävning och därmed störa produktionen och den lokala energiförsörjningen. Men om vi kan identifiera dessa sårbarheter och hjälpa kunderna att förbättra sina förberedelser kan de förhindra eller minimera skadorna, säger Philip Preston, som är riskingenjör i det danska teamet. 

Philip Preston
Philip Preston, riskingenjör i det danska teamet.

– Klimatförändringar kommer att ha en betydande inverkan och kommer att påverka våra kunder, vilket ökar deras behov av beredskap och planerade insatser. Vi kan lära våra riskingenjörer vad de bör vara medvetna om när de undersöker platser där våra kunder verkar. Detta gynnar kunderna och samhället som de tillhör.