Fakta om sjukvårdsförsäkringar

Sedan många år erbjuder If kompletterande sjukvårdsförsäkring. Syftet med försäkringen är att ge en extra trygghet till företag och privatpersoner. 

En trygghet både som anställd och som privatperson

Försäkringen är en trygghet för företag som vill ta sitt arbetsmiljöansvar genom att förebygga ohälsa och skador samt kunna säkerställa att deras anställda får snabb hjälp vid sjukdom eller skada. Privatpersoner som tecknar försäkringen får en förutsägbar väg till vård vid behov.

Till och från är sjukvårdsförsäkringen föremål för debatt och det kan vara svårt som företagare eller privatperson att förstå vad som stämmer av det som skrivs eller sägs i debatten. Här ger vi fakta kring sjukvårdsförsäkringen i form av frågor och svar.

Frågor och svar

Vad har människor och företag för anledning att investera i en sjukvårdsförsäkring?

Det ger en förutsägbarhet kring sjukvården, att veta att man får rätt vård i rätt tid om man skulle drabbas av en sjukdom eller skada. Försäkringen hjälper också till i förebyggande syfte genom stöd och råd och tidiga insatser. För arbetsgivare ger försäkringen stöd i arbetsmiljöarbetet.

Går försäkringspatienter före i kön?

Nej. Våra försäkringar ger inte förtur till de skattefinansierade resurserna, utan bygger upp kompletterande resurser. Vi konkurrerar inte på något vis med de skattefinansierade välfärdssystemen – vi kompletterar dem. Det offentliga – regionerna – köper sin tillgång till vård och försäkringsbolagen köper sin. Regioner upphandlar ofta vård med privata vårdgivare och utöver det kan den vårdgivaren om det finns överkapacitet även avtala om vård med försäkringsbolag.

Liksom i den offentligfinansierade vården gäller även här vård efter behov, där behandling och operation föregås av medicinsk bedömning och följer Socialstyrelsens riktlinjer.

Får man vård snabbare med försäkringen?

Ja, så är det oftast eftersom de flesta regioner dras med långa väntetider till vård. Vi försäkringsbolag har satt upp villkor med de privata vårdgivare som vi skriver avtal med - det är korta väntetider som gäller. Syftet med försäkringen är ju att förebygga och minska risk för sjukdom och skada och samtidigt främja arbetsförmågan. Regionerna har satt upp andra villkor när de upphandlar vård med vårdgivarna, offentliga och privata.

Kvinna i receptionen på sjukhus

Hur påverkar försäkringsfinansierad vård tillgången till offentligfinansierad vård?

Det finns ingen exakt siffra på hur många som lämnar sin plats i kön hos den offentliga vården när de får vård genom försäkringen. Det vi vet är att det efter medicinsk bedömning genomförs tusentals operationer och behandlingar varje år genom försäkringarna, närmare bestämt cirka 25 000 operationer och 250 000 behandlingar per år (2018) som annars hade behövt belasta den offentliga vården.

Försäkringsbolag har möjlighet att avtala och köpa helt privat finansierad vård med privata vårdgivare utöver den vård som regionen upphandlat. På så sätt tillför sjukvårdsförsäkringen mer vård till vårdekosystemet. Försäkringsfinansierad respektive regionfinansierad vård är olika vägar till vård.

Sjukvårdsförsäkringar konkurrerar inte på något vis med de skattefinansierade välfärdssystemen, utan försäkringarna bygger upp kompletterande resurser.

Är det bara högavlönade och storföretag som tecknar sjukvårdsförsäkring?

Nej, inte alls. Försäkringen är vanligast bland låg- och medelinkomsttagare och mer än hälften av de som har en sjukvårdsförsäkring tjänar under gränsen för statlig inkomstskatt. Vanligast är försäkringen inom byggnation och anläggning, finansiella tjänster, detaljhandel och tillverkningsindustri.

Arbetsgivare tecknar ofta försäkringen för hela personalen. 60 procent av alla sjukvårdsförsäkringar i Sverige är betalda av arbetsgivare. En stor del av de försäkrade jobbar på företag med 30 anställda eller färre. Vanligast är försäkringen hos företag med 1-4 anställda. Privatpersoner tecknar den vanligtvis som gruppförsäkring via en medlemsorganisation.