Gå direkt till sidans huvudmenyn Gå direkt till sidans innehåll

Nyhetsrummet

Välkommen! Här får du som journalist svar på frågor om If och försäkringar. Du hittar pressmeddelanden, bilder och video, samt ingångar till våra sociala kanaler. Kontakta oss gärna!

If först i branschen med vetenskapligt baserade klimatmål

01-25-2024, 15:06

If blir det första försäkringsbolaget i Sverige som får sina klimatmål godkända av Science Based targets initiative (SBTi). Nordens största försäkringsbolag köper material och tjänster för mer än 11 miljarder kronor per år inom motor och egendom och förbinder sig nu frivilligt att minska utsläppen även från sin skadereglering.

Ifs ambition är att vara en av de ledande aktörerna i omställningen till en hållbar försäkringssektor. Näringslivets engagemang i klimatkampen är avgörande, menar Ifs hållbarhetschef Philip Thörn och Ifs koncernchef Morten Thorsrud. Pressbild: If

If blir nu ett av 4 000 företag världen över som har fått sina så kallade "near term" klimatmål godkända av Science Based Targets initiative*. Men If utmärker sig genom att gå längre än SBTi:s krav och även sätta mål för sin skaderegleringsverksamhet.

Ifs koncernchef Morten Thorsrud har sett fram emot SBTi:s godkännande.

– Vår skadereglering är kärnan i vår verksamhet. Vi köper material och tjänster för mer än 11 miljarder kronor per år och handlägger mer än en miljon skadeanmälningar inom motor och fastigheter. Det är här som vi indirekt har en betydande del av våra utsläpp och självklart kan vi påverka genom att uppmuntra våra leverantörer att sätta ambitiösa klimatmål, säger Thorsrud.

 –  Vi anser att försäkringsbranschen borde vara mer fokuserad på klimatpåverkan från denna del av verksamheten, och vi går gärna längre än kraven från SBTi, säger Ifs hållbarhetschef Philip Thörn.

Som finansiell aktör måste If enligt SBTi:s riktlinjer sätta klimatmål för bolagets investeringar. Ifs investeringsportfölj på cirka 120 miljarder kronor utgör merparten av Ifs totala utsläpp av växthusgaser. Tillsammans med investeringar utgör inköp av varor och tjänster i skaderegleringen en betydande del av Ifs växthusgasutsläpp.

–  Vi vill att våra mål ska ha så stor effekt som möjligt. Genom att sätta vetenskapligt baserade utsläppsmål och på frivillig basis inkludera mål för vår skadeverksamhet vill vi visa vår ambition att vara en av de ledande aktörerna i omställningen till en hållbar försäkringssektor, säger koncernchef Morten Thorsrud.

If reparerar och återanvänder nästan 3 500 ton plast och metall inom fordonsreparationer varje år.

–  Tuffa krav i kombination med ett nära samarbete med våra leverantörer och partners gör att vi kan utveckla vår verksamhet samtidigt som vi också bidrar till en mer hållbar utveckling, säger Philip Thörn.

– Skadereparationer och återuppbyggnad är centrala tjänster inom försäkring. Vi strävar efter att sätta en hög standard för vår försäkringsverksamhet genom att aktivt efterfråga innovativa lösningar, resurseffektivitet, transparens och ansvar från våra leverantörer för att minimera vår negativa påverkan och stimulera hållbar produktion och konsumtion.

Detta stöds av Ifs koncernchef:

–  Vi upplever en växande efterfrågan på hållbarhet från våra kunder. Därför är det ett naturligt steg att också ställa hållbarhetskrav på våra leverantörer. Näringslivets engagemang i klimatkampen är avgörande för såväl kommande generationer som för företagens egen långsiktiga framgång, säger Morten Thorsrud.

–  Vi kan göra stor skillnad genom att kräva och uppmuntra att våra leverantörer inom skadehantering arbetar ambitiöst med hållbarhet – till exempel genom att minska materialanvändningen och genom att reparera och återanvända istället för att använda nya delar. Det är därför som vi vill inkludera skadereglering i vårt mål: Det är viktigt att vi gör allt vi kan för att minska utsläppen av växthusgaser.

Inköpta varor och tjänster kopplat till skaderegleringen medförde nästan 90 000 ton CO2e under 2020. Sedan 2020 har If ställt krav på att alla leverantörer inom skadereglering och kontorsverksamhet ska följa Ifs uppförandekod för leverantörer. If har nu, på frivillig basis, satt så kallade supplier engagements targets för leverantörer av inköpta varor och tjänster för att minska utsläppen från skaderegleringen:

If åtar sig att 30% av bolagets leverantörer av varor och tjänster ska ha vetenskapligt baserade mål senast 2028.

Investeringar

Ifs klimatmål för investeringsportföljen omfattar 85% av företagets totala investeringar och utlåning per år 2020.

If använder Temperature Rating-metoden för målsättning avseende noterade aktier, företagsobligationer, fonder och ETF:er.

Läs mer om Ifs övriga mål: If Insurance’s climate targets approved by SBTi | If (if-insurance.com)

SBTi Riktlinjer för vetenskapligt baserade mål för finanssektorn 

Finansiella företag (FI) måste sätta upp mål som omfattar:

Scope 1: Direkta utsläpp från ägda eller kontrollerade källor, till exempel tjänstebilar.

Scope 2: Indirekta utsläpp från produktion av inköpt el, värme, ånga och kyla, t.ex. uppvärmning och kylning av kontor.

Scope 3: Kategori 15, som omfattar investerings- och utlåningsverksamhet, är den enda Scope 3-kategorin som är obligatorisk för finansinstitut.

_________________________________

Om Science Based Targets

Science Based Targets initiative (SBTi) är ett samarbete mellan FNs Global Compact, World Resources Institute, Världsnaturfonden (WWF) och CDP.

Initiativet driver ambitiösa klimatåtgärder i den privata sektorn genom att göra det möjligt för organisationer att sätta sektorspecifika vetenskapsbaserade mål för minskning av utsläppen på ett mätbart och standardiserat sätt. Målen är ”vetenskapligt baserade” om de är i linje med vad den senaste klimatforskningen anser vara nödvändigt för att nå målen i Parisavtalet.

_______________

En fullständig lista över Ifs investeringsmål finns på: Companies taking action - Science Based Targets.

If är Nordens största sakförsäkringsbolag med verksamhet i alla nordiska och baltiska länder. Företaget anslöt sig till SBTi år 2021.

* The SBTi has approved If’s near-term science-based emissions reduction target.

Presskontakter

Pressfrågor

För journalister 

press@if.se

08-410 023 03 

Jessica Balksjö Nannini

Presschef

jessica.balksjo.nannini@if.se

Följ oss i sociala medier