Gå direkt till sidans huvudmenyn Gå direkt till sidans innehåll

Nyhetsrummet

Välkommen! Här får du som journalist svar på frågor om If och försäkringar. Du hittar pressmeddelanden, bilder och video, samt ingångar till våra sociala kanaler. Kontakta oss gärna!

Flexibelt arbetssätt rätta vägen för att vara attraktiv arbetsgivare

02-08-2022, 06:30

På onsdag släpps restriktionerna och de som kan uppmanas att återgå till sina arbetsplatser. Men det ser inte ut att bli en återgång till vardagen före pandemin. Majoriteten småföretagare i landet anser att hybridmodellen är rätta vägen för att vara en attraktiv arbetsgivare. Det visar Ifs årliga småföretagarundersökning.

Möjligheten att jobba hemifrån gör en arbetsgivare attraktiv att jobba för, anser många småföretagare.

If har frågat småföretagare vilka faktorer som de tror är viktiga för att uppfattas som en attraktiv arbetsgivare. Flexibelt arbetssätt hamnar i toppen: 6 av 10 småföretagare (61 procent) tycker att ett flexibelt arbetssätt och därmed möjligheten att jobba hemifrån gör en arbetsgivare attraktiv att jobba för.

– Många upplever fördelar med distansarbete och vill gärna fortsätta att ha den möjligheten. Hybridkontoret kan bli ett sätt att skapa en långsiktigt hållbar arbetsvardag. Det är ett sätt att visa omtanke, då det kan vara av stort värde för anställda att arbeta hemifrån vissa dagar och tider, i den mån det är möjligt, säger Frida Lagergren, ansvarig för företagsförsäkringar på If.

Det är även bra med helt fysiska möten ibland där alla närvarar, poängterar hon.

– Fysiska möten bygger kulturen starkare. Det är trevligt med ett socialt sammanhang, och mötet kan också bli enklare att genomföra. Hybridmöten där några är på plats och andra är med digitalt är inte helt optimala, så det är bra om det finns en tydlighet kring att vissa möten eller dagar endast är fysiska. Inte minst för att undvika missförstånd, säger Frida Lagergren.

Ett modernt, tillåtande förhållningssätt till föräldraledighet, som till exempel att kunna hämta på förskola, hamnar näst högst upp på listan över det som anses viktigt för att vara en attraktiv arbetsgivare – 59 procent av småföretagarna svarar det. Att erbjuda friskvårdsbidrag hamnar på tredje plats (40 procent av respondenterna uppger det).

Se över försäkringsskyddet

Bra personförsäkringar för de anställda lyfter nästan 4 av 10 småföretagare som viktigt (37 procent). Det hamnar på plats fyra över det som småföretagare tycker utgör en attraktiv arbetsgivare.

Med hybridmodellen är det viktigt att som företagare se till att personalens försäkringar inte är begränsade till arbetsplatsen.

– Vad som ingår i en olycksfallsförsäkring kan variera. Ifs olycksfallsförsäkring täcker de anställda oavsett om de jobbar på kontoret, hemifrån eller från ett kafé, oavsett tid på dagen så länge man gör något som är ”naturligt” i en vanlig arbetsdag, som till exempel att koka kaffe, förbereda lunch, ha walk-and-talk-möte i parken. Men försäkringen täcker inte om man sätter igång en tvättmaskin eller utför andra sysslor som inte hör arbetsdagen till, säger Frida Lagergren.

– Om man vill att olycksfallsförsäkringen ska gälla även på fritiden och för fritidssysslor så går det att utöka det skyddet till sina anställda så att de alltid är skyddade, tillägger Frida Lagergren.

Ungefär hälften av Ifs företagskunder har olycksfallsförsäkring för både arbetstid och fritid, medan hälften har valt endast arbetstid.

31 procent av småföretagarna svarar att det är attraktivt av arbetsgivare att erbjuda privat sjukvårdsförsäkring för att få snabb tillgång till vård (plats 5 i listan).

Se över hälsan

Många har sett fördelarna med att jobba hemifrån för att få livspusslet att gå ihop, och återgången till kontoret och en mer inrutad vardag kan därför medföra stress.

– Då ska arbetsgivaren veta att det finns sjukvårdsförsäkringar som innehåller psykologskydd, inklusive självhjälpsprogram och anställda har möjlighet att träffa psykolog digitalt om de behöver hjälp att hantera omställningen, säger Frida Lagergren.

Hon uppmuntrar företag att kartlägga behov och önskemål, och se över sina resurser.

– Kontakta försäkringsbolaget för att se vilken hjälp som finns att få i befintliga försäkringar. Är man orolig för hälsoproblem som kan uppstå bland medarbetarna är det klokt att prata med sitt försäkringsbolag så att man har rätt skydd för framtiden. Det är inte minst viktigt om man ska ställa om till hybridkontor.

Nytt självhjälpsprogram

För att underlätta förändringen som det innebär att komma tillbaka till kontoret efter pandemin, lanserar If denna vecka ett självhjälpsprogram för sina företagskunder med sjukvårdsförsäkring. Det digitala programmet består av 5 moduler med olika inriktning och som ger stöd både till medarbetare och ledare. Programmet innehåller ett antal kortare videofilmer med nyttiga råd och övningar i syfte att skapa en mer harmonisk återgång för alla anställda och ett extra stöd i ledarskapet vid återgången. 

Tips från Ifs hälsostrateg – så kan du som ledare underlätta återgången till kontoret:

  • Var tydlig: Vid arbete delvis hemifrån och delvis på kontoret är det viktigt att medarbetarna vet vad som förväntas av dem. Situationen kan annars bli en grogrund för stress.
  • Se till att inkludera alla medarbetare i dialogen under hybridmöten även när en del deltar på plats och andra hemifrån. Se till att alla får en möjlighet att synas och höras.
  • Prioritera regelbundna medarbetarsamtal. Lägg en flexibel plan tillsammans för arbetssätt, förväntningar och arbetstider. Vad får respektive medarbetare att må bra och utvecklas? 
  • En medarbetarundersökning kan vara ett bra sätt att kartlägga hur medarbetarna mår och hur behoven ser ut när det gäller hybridkontoret samt fysisk och psykisk hälsa. 
  • Säkerställ ett bra försäkringsskydd och arbetsmiljö för företaget och de anställda. Som arbetsgivare har man ett långtgående ansvar oavsett var arbetsplatsen är förlagd.

Ur undersökningen:

FRÅGA: Vad tror du är viktigt för att uppfattas som en attraktiv arbetsgivare? Fler svar möjliga.

Flexibelt arbetssätt och möjlighet att i betydande grad jobba hemifrån 61%

Ett modernt, tillåtande förhållningssätt till föräldraledighet, hämtning på förskola etc. 59%

Friskvårdsbidrag 40%

Bra personförsäkringar för de anställda 37%

Att erbjuda privat sjukvårdsförsäkring för att få snabb tillgång till vård 31%

Tjänstebil 12%

Möjligheter till tjänsteresor 7%

Annat, till exempel: 9% ”Arbetsmiljö, stämning på jobbet etc .” ”Att arbetsgivaren har förtroende för sina anställda och ger dem visst inflytande .” ”Sedd och hörd .”

Vet ej 3%

Om undersökningen

Undersökningen genomfördes den 22–27 oktober 2021 via webbintervjuer i Novus slumpmässigt rekryterade Sverigepanel som ger representativa resultat och besvarades av 1 089 småföretagare 18–86 år med upp till 50 anställda.

Presskontakter

Pressfrågor

För journalister 

press@if.se

08-410 023 03 

Jessica Balksjö Nannini

Presschef

jessica.balksjo.nannini@if.se

Följ oss i sociala medier