Rätten att fira sina egna traditioner

År 2023 fattade vi det exceptionella beslutet att erbjuda våra anställda möjligheten att byta en helgdag mot en som överensstämmer med deras individuella, kulturella eller religiösa övertygelse. 

Många av våra helgdagar är relaterade till kyrkoåret i det land vi arbetar i. I en mångkulturell organisation kan detta begränsa anställdas lika möjligheter att fira högtider som är viktiga inom den egna kulturen eller tron. På If värdesätter vi våra anställdas olika bakgrunder och strävar efter att skapa en miljö där alla känner sig bekväma med att vara sig själva. If har därför tagit ett banbrytande steg för att ge anställda flexibiliteten att hedra sina egna kulturella och religiösa högtider. 

– På If är vi stolta över att vara en allt mer diversifierad organisation med individer från olika bakgrunder. Mångfald berikar oss, men med det följer också ett ansvar att erkänna de unika aspekter som är viktiga för individer med olika kulturell bakgrund, säger Marketta Helokunnas, Head of Nordic Employment Relations and HR Compliance på If. 

Rätten att fira sina egna traditioner och högtider är viktigt för att främja en inkluderande arbetskultur.

Ökad valfrihet

Redan tidigare har vi uppmanat medarbetarna att ta ledigt under de helger som är viktiga inom den egna religioner och trosuppfattningen. Och ledare på If förväntas bevilja ledighet under viktiga kulturhögtider, även om de inte firas nationellt i det land som medarbetaren jobbar i. 

Under 2023 började vi undersöka möjligheten att ändra vår företagspolicy så att anställda skulle kunna byta ut en helgdag mot en från den egna religionen eller kulturen. 

– Detta krävde en omfattande analys ur både ett affärsmässigt och juridiskt perspektiv. Trots det extra arbetet har företagsledningen varit engagerad från dag ett. Därefter inledde vi lokala avtalsförhandlingar med fackförbunden, säger Marketta Helokunnas. 

– Som förtroendevalda har vi varit stöttande från starten i arbetsgivarinitiativet att upprätta lokala avtal om byte av helgdagar. Jag sätter stort värde på Ifs företagskultur som respekterar olika livsvärden och främjar inkludering. Vi är genuint engagerade i att främja ett mer jämställt arbetsliv, säger Merja Koistinen, ordförande för Ifs Union-team. 

Pilotprogrammet för byte av helgdagar startar 2024 

För att testa initiativet med byte av helgdagar kommer vi att testa det under 2024 och samla in insikter och erfarenheter inom organisationen. Under denna tid kan anställda välja att arbeta på långfredagen, annandag påsk och Kristi himmelfärdsdag och ta ledigt en annan dag som överensstämmer med individens kulturella eller religiösa övertygelse. Vi valde just dessa tre dagar eftersom de infaller samma veckodag varje år. 

– De anställda kan fritt välja vilka högtider de vill fira: Valfriheten är till exempel inte begränsad till religiösa högtider, säger Marketta Helokunnas. 

– Vi är nyfikna på att se hur många anställda som kommer att använda sig av denna möjlighet att fira sin kultur eller religion. Initiativet har redan väckt våra anställdas intresse och responsen har varit positiv, speciellt från team där medlemmarna har olika bakgrund, tillägger Marketta Helokunnas.