Lika lön för våra anställda

Att prata om jämställdhet är viktigt, men att säkerställa jämställdhet är ännu bättre. Löner analyseras för att säkerställa att alla If-anställda får lika lön för lika arbete.

Lika-lön analys – en hälsokontroll

Vi ser på vår årliga lika lön-analys som en hälsokontroll, för att säkerställa att människor får lika lön för lika (eller motsvarande) arbete. Som företag investerar vi resurser och mycket tid på att genomföra en fullständig analys av löneskillnader för alla Ifs 7 200 anställda i Norden.

– Det är viktigt att genomföra lika-lön-analysen för att garantera att vi betalar skäliga och konkurrenskraftiga löner och för att attrahera och behålla de bästa personerna. Alltmedan vi följer löneregulationer gällande lika lön för lika arbete, säger Henrik Lyckberg, Head of Compensation and Benefits.

Vår första lika lön-analys i Norden genomfördes 2020 som en del av en gemensam process, och denna process upprepades 2021. Nu har vår duo bestående av Sara Palm och Vanda Tönnesen, som är Group Compensation and Benefits Specialists på If, inlett ett samarbete med HR-affärspartners och ledare för att se över alla anställdas löner igen.

– Ifs jobbprofiler, som alla anställda är kopplade till, ligger till grund för vår strukturerade löneanalys, säger Sara Palm.

Vi genomför denna analys med stolthet och entusiasm.

Vanda Tönnesen, Group Compensation and Benefits Specialists, I

Möjligt att identifiera skillnader

Resultatet av analysen är en transparent kategorisering som gör det möjligt att identifiera skillnader i lön som behöver undersökas vidare. En utredning kan visa att det finns logiska förklaringar till löneskillnader, till exempel skillnader i erfarenhet, utbildning, kompetens, marknadsvärde eller prestation. Målet är inte att eliminera alla löneskillnader, men genom att identifiera klyftor och analysera dem kan de löneklyftor som inte har någon rimlig förklaring identifieras.

– Alla HR-affärspartners i Norden deltar i arbetet, vilket hjälper oss att förstå resonemang bakom löner som skiljer sig åt inom organisationen. De flesta skillnader i lön är legitima och kan förklaras, säger Vanda Tönnesen.

Om det inte finns något tydligt skäl som förklarar löneskillnaderna, bör löneklyftan åtgärdas för att säkerställa lika lön för lika arbete. Vanda Tönnesen fortsätter:

– Syftet med processen är att identifiera alla typer av löneskillnader som kan indikera fall av potentiell diskriminering – till exempel på grund av kön. En kultur med jämställdhet, där alla uppskattas för sitt arbete och behandlas rättvist, inklusive i lönesättningsprocessen, är en kultur där människor trivs. Vi genomför denna analys med stolthet och entusiasm.

Få antal ärenden

Bland våra 7 200 anställda i Norden har det hittills bara funnits ett fåtal fall varje år där löneskillnaderna inte har haft en rimlig förklaring. Ungefär två tredjedelar av fallen gällde kvinnliga anställda och en tredjedel gällde manliga anställda.

– Om vi inte kan förklara varför vi betalar olika lön för jämförbara jobb och prestationer, justerar vi den lägre lönen enligt våra HR-processer och regleringen i respektive land, säger Sara Palm.

Nästa år utvidgas den gemensamma processen till att även omfatta Baltikum.