Vi tar farväl av kunder som inte respekterar hållbarhetskraven

Efter vårt införande av hållbarhetskrav för företagskunder i fjol (ESG), har flera företag förbättrat sin praxis för att följa FN Global Compact’s hållbarhetskrav. Krav som omfattar mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och antikorruption.

If tar även farväl av kunder som inte följer principerna för god uppförandekod när det gäller hållbarhet.   

Sedan slutet av 2021 har närmare 700 av Nordens största försäkringsbolags företagskunder granskats för att ta reda på om de uppfyller våra åtaganden när det handlar om mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och antikorruption, enligt definitionen i FN:s Global Compact-program. 

– Cirka 3 procent av kunderna som har granskats behöver fortfarande möta denna utmaning. En stor majoritet av kunderna presterar riktigt bra. Vi för en dialog med de få företag som har problem, säger Kristine Birk Wagner, som är chef för Underwriting Industrial.  

If inledde satsningen hösten 2021 att gälla både nya och befintliga företagskunder. Ifs mål är att ta ansvar för att påverka sina kunder att bedriva sin verksamhet mer hållbart, och att anpassa sitt beteende om granskningen visar att det finns behov av det. Baserat på resultatet av granskningen kan If även peka ut de områden där ett företag behöver förbättra sin verksamhet eller sitt uppförande.  

Kristine Birk Wagner, chef Underwriting Industrial, If
Kristine Birk Wagner, chef Underwriting Industrial, If

Förbättringar och några farväl

Kristine Birk Wagner förklarar att initiativet har rönt större intresse på marknaden än vad If hade förväntat sig.  

– Vi har sett ett stort stöd för det här initiativet, både på sektornivå och i vår dialog med kunder. Våra kunder accepterar fullt ut att kraven ställs, och de flesta reagerar positivt, säger hon.

  677 Antalet företagskunder som bedömts och därefter fått ett ESG-betyg.

  Sedan starten hösten 2021 har 677 företagskunder bedömts och därefter fått ett ESG-betyg.

  • Totalt har 19 ärenden inte mött kraven och placerats på Ifs observationslista.
  • 10 av kunderna har motiverats framgångsrikt och förbättrat sitt betyg och är därför inte längre remissärenden. Utöver Ifs inflytande på företagen har åtgärder i vissa fall involverat ledning och investerare. 
  • Fem företag är fortfarande på observationslistan. 
  • Ett företag har fått ett villkorligt godkännande. 
  • If har exkluderat två företag från att vara fortsatta If-kunder.  

  De inblandade företagen representerar ett brett spektrum av branscher, som till exempel telekommunikation, säkerhet, energi och teknik.

  Önskad effekt

  Ifs koncernchef, Morten Thorsrud, förklarar bakgrunden till initiativet:  

  – Vi tror att vi alla är en del av den lösning som världen behöver. Vi använder vår ställning och vår kompetens för att stötta våra kunder, och vid behov hjälper vi gärna till genom att knuffa dem mot en mer hållbar strategi och verksamhet, säger han.  

  – Vi tar vårt deltagande i FN:s Global Compact-program på allvar och arbetar aktivt för att genomföra åtaganden när det gäller mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljöskydd och antikorruption i all vår affärsverksamhet.  

  Morten Thorsrud, koncernchef, If
  – Vi tror att vi alla är en del av den lösning som världen behöver, säger Morten Thorsrud, koncernchef, If.

  Sammantaget är If mycket nöjda med utvecklingen, och särskilt nöjda över utvecklingen och attityderna bland kunderna på observationslistan.  

  – Det här är exakt det vi vill uppnå genom att utföra satsningen, säger Kristine Birk Wagner.