Färre företagsresor och nya mål för 2022

If har beslutat att minska resandet. Det nya resmålet är att minska affärsresorna med 50 procent 2022 jämfört med 2019 – det senaste normala reseåret. Koncernchef Morten Thorsrud och övriga i Business Management Group har beslutat att fortsätta de flesta av mötena digitalt. 

Under 2019 gjordes cirka 17 000 flygningar inom If. När pandemin bröt ut i början av 2020 minskade resandet radikalt, med en minskning på mer än 75 procent.

Företaget har beslutat att inte gå tillbaka till det som var normalt före pandemin, även när det är möjligt att börja resa som vanligt igen.  

– Vi har satt som mål att minska resandet med 50 procent under 2022, jämfört med 2019. Detta mål har satts i nära samarbete med alla affärsområden. Vi har också haft en dialog med fackföreningarna. Genom att resa mindre blir vi mer miljövänliga och vi sänker våra kostnader på ett meningsfullt sätt, säger Magnus Hagström, Business Meeting Manager på If. 

En hållbar och omtänksam möteskultur

För det nya målet har If kompletterat resepolicyn med en uppsättning nya riktlinjer. Syftet med mötesriktlinjerna är att hjälpa de anställda att avgöra när de ska resa till fysiska möten och när de istället ska hålla mötena digitalt.

Riktlinjerna ger flera övergripande tips för bra möten, och hjälper de anställda att välja om de ska hålla ett fysiskt eller ett digitalt möte.  

– Under pandemin har vi visat att vi kan bedriva vår verksamhet utan att resa, med enbart digitala möten. Vi kommer att använda dessa lärdomar för att upprätthålla en kultur av minskat resande och på så sätt skapa fördelar för miljön, för If och för oss alla och våra familjer. Genom att minska de längre arbetsdagarna som många affärsresor leder till frigörs tid i vardagen, vilket också kan minska stressen, säger Astrid Holm, Head of Nordic HR. 

Astrid Holm, Head of Nordic HR
Under pandemin har vi visat att vi kan bedriva vår verksamhet utan att resa, säger Astrid Holm, Head of Nordic HR.

Digitala möten är alternativet till resor

Digitala möten är Ifs föredragna alternativ till resor. För att stödja denna kultur och de nya arbetssätten gör If kontinuerliga förbättringar på kontoren och har utrustat många rum med utrustning för Teams-möten.

– Vi har integrerat Teams i vår videolösning och installerat Teams i närmare 150 mötesrum i Norden för att underlätta digitala möten, säger Magnus Hagström. 

Det är de anställdas ansvar att se till att resorna görs i enlighet med reseinstruktionen.  

Reseinstruktioner i korthet

  • När du väljer mellan ett fysiskt möte, Teams-möte eller ett hybridmöte, fundera på vad syftet med mötet är. 
  • Teams är det bästa valet om huvudsyftet med mötet har en fast agenda och består av en statusuppdatering, informations- och kunskapsdelning, presentationer, affärsuppföljningar eller liknande. 
  • Ett fysiskt möte är det bästa valet om huvudsyftet är att bygga relationer och kultur. Personliga möten ger möjligheter att engagera och skapa band, samarbeta och förnya, och att bygga förtroende och relationer – både individuellt och i ett team.  
  • Ett hybridmöte är ett alternativ till ett Teams-möte – vissa deltagare är närvarande i mötesrummet, medan andra deltar virtuellt via Teams. Huvudsyftet med mötet är själva innehållet. För ett hybridmöte bör målet vara att skapa en upplevelse som är så enhetlig som möjligt för alla mötesdeltagare (vare sig de är på plats eller deltar virtuellt).
Magnus Hagström, Business Meeting Manager

Magnus Hagström

Business Meeting Manager

Göteborg, Sverige

Astrid Holm, Head of Nordic HR

Astrid Holm

Head of Nordic HR

Oslo, Norge