CarPay reseförsäkring

Försäkringen gäller för dig som har ett Volvo- eller CarPaykort försett med VISA-symbol. Försäkringen kan även gälla för familjemedlemmar. CarPay reseförsäkring gäller i hela världen.

Reseförsäkringens innehåll

Innehållet i denna försäkring kompletterar det reseskydd som ingår i din hemförsäkring eller annan reseförsäkring. Du betalar ingen självrisk.Ingår

Du kan få ersättning om du råkar ut för ett olycksfall på resa, som leder till en medicinsk invaliditet på minst 20 %. Försäkringen ersätter även vid dödsfall på grund av olycksfall.


Ingår

Du kan få ersättning om det fordon du färdas med till platsen för avresa och hemresa, t.ex. flygplats eller järnvägsstation, blir försenat. Kostnader som ersätts är för alternativa färdmedel för att du ska hinna fram i tid.

Ingår

Du får ersättning om det allmänna färdmedel som du köpt biljett för med Volvo- eller CarPaykort blir försenat vid avresa, blir inställt inom 24 timmar före avgångstiden eller blir överbokat så att du inte kommer med. Om du erbjuds annan transport inom fyra timmar kan du inte få någon ersättning.

Ingår

Om du vid resa inte får ut incheckat bagage inom 6 timmar efter ankomsten till en destination utomlands, lämnas ersättning för inköp av kläder, toalettartiklar och andra nödvändiga personliga tillhörigheter upp till det belopp som framgår av villkoret.

Om bagaget inte lämnas ut efter 24 timmar från ankomsten lämnas ersättning för inköp av kläder, toalettartiklar och andra nödvändiga personliga tillhörigheter upp till belopp som framgår av villkoret.

Ingår

Ersättning lämnas för nödvändiga och skäliga kostnader om du drabbas av akut sjukdom eller olycksfall.

Följande ingår:
• Läkekostnader
• Akut tandvård
• Merkostnader för kost och logi
• Resor för vård och behandling
• Hemtransport
• Begravning på platsen.

Ingår

Ersättning lämnas för kostnader för din resa om du före avresa från hemorten eller annan plats där resan påbörjas tvingas avbeställa resa eller researrangemang på grund av att:

• Du råkar ut för olycksfall, akut sjukdom eller dödsfall.
• Närstående person råkar ut för olycksfall, akut sjukdom eller dödsfall.
• Person som du har för avsikt att besöka råkar ut för olycksfall, akut sjukdom eller dödsfall.
• Medresenär, som tillsammans med dig beställt resa till samma resmål, råkar ut för olycksfall, akut sjukdom eller dödsfall. 

Vid sjukdom och olycksfall ska läkare kontaktas före avresan och läkaren ska innan resan påbörjats via läkarintyg styrka att du inte kan resa.

Ingår

Självriskskyddet gäller för den självrisk du betalt vid ersättningsbar försäkringsskada. Skadan ska ha uppkommit under tiden du är på resa och gäller för skador på hem, personbil och utländsk hyrbil.

Ingår

Ersättning lämnas om vara som du inhandlat med kortet skulle bli stulen eller skadad till följd av en plötslig och oförutsedd händelse inom 60 dagar från inköpsdagen. Allriskskyddet gäller för vara som kostar minst 750 kronor och är fullt betald med kortet.

Allriskskyddet gäller även inköp som inte gjorts på resa.

Ingår

Ersättning lämnas för prisskillnaden för en vara som du köpt med ditt kort om en likadan vara kan hittas till ett lägre pris inom 60 dagar. För att få ersättning måste det vara samma vara, märke, tekniska funktioner och tillverkare. Prisskyddet gäller för varor som kostar minst 400 kronor och prisskillnaden ska vara minst 300 kronor mellan vad varan kostade vid inköpet och vad den kostar vid upptäckten av ett lägre pris.

Prisskyddet gäller även inköp som inte gjorts på resa

Vanliga frågor

Här hittar du svar på de vanligaste frågorna. Om du har en annan fråga om reseförsäkringen kontaktar du Ziklo Bank, telefon; +46 (0)31– 838 930 eller mejlar till info@ziklo.com