Gruppförsäkring

Du kan teckna våra gruppförsäkringar via din arbetsgivare, förening eller förbund. Försäkringarna kompletterar samhällets skydd om du skulle bli allvarligt sjuk eller skadad. Du kan försäkra både dig själv och familjen.

Hur fungerar gruppförsäkring?

Vilka försäkringar du kan köpa beror på vilka försäkringar som ingår i det avtal If har med din gruppföreträdare. Även pris, vilka försäkringsbelopp du kan välja, hur beloppen minskar beroende på din ålder och hur länge försäkringen gäller, skiljer sig mellan olika avtal.

Om du har frågor vad som gäller för just dig, är du välkommen att ringa oss på 08-792 72 27 eller skicka ett mejl. Du hittar också information om detta på ditt försäkringsbesked.

Försäkringar

  • Villkor

    Villkoret visar i detalj vad försäkring gäller för. Skada ersätts enligt det villkor som är aktuellt vid skadetillfället.

    Villkor gruppförsäkring
  • För- och efterköpsinformation

    Få svar på vad din gruppförsäkring omfattar. Försäkringarna grundar sig på avtal mellan If och din arbetsgivare, förening eller ditt förbund.

    För- och efterköpsinformation