Barnförsäkring

Barn behöver en försäkring som gäller vid sjukdom och olycksfall, dygnet runt. Som medlem får du 500 kr i rabatt på första årets pris och två blöjpaket från Libero.

  • Trygg framtid för ditt barn

    Ersättning om barnet får en bestående skada och förlorar framtida arbetsförmåga efter sjukdom eller olycksfall. ​​​​​​

  • 600 kr per dag vid sjukhusvård

    Om barnet behöver sjukhusvård betalar vi ut ersättning i upp till 365 dagar, så att extrautgifter inte blir ett problem.

  • Ekonomisk första hjälp

    ​En engångssumma, upp till 150 000 kr, betalas direkt vid vissa allvarliga sjukdomar.​ Beloppet betalas ut till  vårdnadshavaren.


Vår barnförsäkring ger dig och ditt barn ekonomisk hjälp som​ kan underlätta livet om barnet drabbas av en allvarlig sjukdom eller ett olycksfall. Försäkringen gäller dygnet runt, tills barnet har fyllt 25 år.
De flesta barn i Sverige är försäkrade genom sin förskola eller skola men ofta gäller skyddet bara vid olycksfall som inträffar under skoltid eller på väg till och från skolan. Dessutom täcker inte skolans försäkring sjukdom.

Försäkringens innehåll Barn
Ingår
Ingår
Ingår
Ingår
Ingår
Ingår
Ingår
Ingår
Ingår
Ingår
Ingår
Ingår
Ingår

Rabatt på barnförsäkringen

Du får ytterligare 20 % rabatt det första året om du köper försäkringen innan barnet fyller ett år. Försäkra ditt barn med en barnförsäkring som bryr sig om – du kan göra det från den dag det föds.

Om du har köpt Gravidförsäkring hos oss får du istället hela priset, 1 250 kr, i förstaårsrabatt när du köper vår barnförsäkring inom 30 dagar från barnets födsel. Rabatten kan inte kombineras med andra erbjudanden.

Fortsättningsförsäkring

När barnförsäkringen upphör på årsförfallodagen på eller närmast efter barnets 25-årsdag har barnet rätt att köpa en sjuk- och olycksfallsförsäkring hos oss utan hälsoprövning, om inget annat anges i försäkringsbrevet.​